Prośba do mieszkańców Gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe

prośba

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.) i § 23 Uchwały nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, Gmina Nowogród Bobrzański zobowiązania jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli posiadania urządzeń do odprowadzania ścieków, szczelności i częstotliwości ich opróżniania;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe o okazanie na wezwanie Strażnika Miejskiego umów wraz z dowodami uiszczania opłat za usługi opróżniania w/w zbiorników.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli: od 1 kwietnia 2021 r.

Gmina Nowogród Bobrzański celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w trakcie kontroli do wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników. (art. 6 ust. 1 ustawy).Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański