Uwaga – ptasia grypa

ptasia grypaUWAGA – PTASIA GRYPA
HODOWCY i OSOBY TRZYMAJĄCE DRÓB W MIEJSCOWOŚCIACH DOBROSZÓW MAŁY, DOBROSZÓW WIELKI i BIAŁOWICE

W dniu 11 lutego 2021 Wojewoda Lubuski wyznaczył na terenie gminy Nowogród Bobrzański obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) obejmujący trzy miejscowości: Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki i Białowice. W związku z tym, proszę zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, celem minimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
– wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach w których są utrzymywane;
– zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem:
– odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostawać w obiekcie ( kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia

W związku z zaistniałą sytuacją gospodarze oraz hodowcy drobiu z całego terenu gminy Nowogród Bobrzański są zobowiązani do zgłaszania niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii tel. 68 453 73 24,
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim tel. 517-886-281, 517-886-283

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański