Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych

postępowanie rekrutacyjneNa podstawie art. 154 ust. 3 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz wzory wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami.

 

 

Załączniki – kryteria:

  1. Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
  2. Uchwała nr XLIV/247/2017 Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.

Wzory wniosków do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim na rok szkolny 2021/2022.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach na rok szkolny 2021/2022.
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejsko Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Nowogrodzie Bobrzańskim.
  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach.
  5. Oświadczenia do wniosków: Oświadczenie wzór nr 1 i Oświadczenie wzór nr 2.


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański