Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 – zarządzenie nr 9/2021

postępowanie rekrutacyjne Podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia NR 9/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022
do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański

pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami: zarządzenie nr 9/2021Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański