Konkurs „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021

informacjaMinister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach ,,Programu Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II SAMOPOMOC

MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2021 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000,00 zł.

Do konkursu mogą przysapić podmioty, które realizują zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2020r., poz. 1507)
  • podmioty wymienione w art.3 pkt 1-3 cyt. ustawy.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 stycznia 2021 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2023Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański