URZĄD MIEJSKI NIECZYNNY DLA PETENTÓW DO ODWOŁANIA.

urzad nieczynnyURZĄD MIEJSKI NIECZYNNY DLA PETENTÓW
DO ODWOŁANIA.

Biuro USC i Ewidencja ludności czynne w sprawach pilnych w środy lub ewentualnie, po telefonicznym kontakcie z pracownikami.
Kontakt:
Ewidencja ludności: 517 886 292
Urząd Stanu Cywilnego: 517 886 293

Zachęcamy do korzystania z platformy ePUAP, więcej w zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Możliwe jest komunikowanie się w sprawach urzędowych drogą telefoniczną:
Referat organizacyjny
• Sekretarz Gminy, Kierownik referatu organizacyjnego tel. 517886282
• Stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego tel. 517886274
• Stanowisko ds kadr i ewidencji działalności gospodarczej tel. 517886275
• Stanowisko ds obsługi sołectw i organizacji pozarządowych tel. 517886298
• Stanowisko pracy w Biurze Obsługi Klienta tel. (68)329-09-62 , 517886297
• Stanowisko ds informacji, promocji, współpracy z zagranicą
i dokumentacji archiwalnej tel. 517886290
• Stanowisko ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy tel. 517886281
• Stanowisko ds obsługi informatycznej tel. 517886280
Referat spraw cywilnych
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886293
• Stanowisko ds ewidencji ludności tel. 517886292
• Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886292

Referat gospodarki nieruchomościami, inwestycji i ochrony środowiska
• Kierownik Referatu tel. 517886289
• Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa tel. 517886283
• Stanowisko ds kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej tel. 517886285
• Stanowisko ds gospodarki gruntami i geodezji tel. 517886286
• Stanowisko ds budownictwa i dróg tel. 517886287     ——   (możliwość komunikacji przez WhatsApp)
• Stanowisko ds budownictwa i inwestycji tel. 517886288
• Stanowisko ds systemu gospodarki odpadami tel. 517886294

Referat planowania i finansów
• Skarbnik Gminy tel. 517886272
• Kierownik referatu tel. 517886270
• Stanowisko ds planowania budżetu i finansów tel. 517886271
• Stanowisko ds księgowości budżetowej tel. 517886273
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (1) tel. 517886296
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (2) tel. 517886295
• Stanowisko ds opłat z tytułu gospodarki odpadami tel. 517886294
• Stanowisko ds księgowości i obsługi kasy tel. 517886291
Referat oświaty, kultury i sportu
• Kierownik referatu tel. 517886278
• Stanowisko ds oświaty, kultury i sportu tel. 517886279
• Stanowisko pracy ds realizacji zadań głównego księgowego
jednostek obsługiwanych tel. 517886277
• Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 517886276
Samodzielne Stanowiska
• Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego tel. 517886284
• Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych,
gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy pomocniczych tel. 517886269
• Inspektor ochrony danych tel. 683290962
Straż Miejska
• Komendant straży miejskiej tel. 517886265
• Strażnik straży miejskiej tel. 517886266Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański