informacją nt. wyłożenia do publicznego wglądu dwóch dokumentów planistycznych

rrrOd dnia 14 stycznia 2020r. ukazała się informacją nt. wyłożenia do publicznego wglądu dwóch dokumentów planistycznych tj. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Unii Europejskiej i 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim. Poniżej lin do obwieszczeń, w których zostały szczegółowo określone terminy i sposób udostępnienia wykładanych dokumentów.
Link do obwieszczenia w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański:

Link do obwieszczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Unii Europejskiej i 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim:Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański