„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

oczyszczalnieZakończono prace nad budową zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Bogaczów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowogród Bobrzański. W ramach dofinansowania z PROW udało nam się wybudować 143 szt. Oczyszczalni oraz 212,4 m sieci wodociągowej przy ul. Podgórnej w Bogaczowie.
Inwestycja rozpoczęła się już w 2016 roku, kiedy to zaczęto zbierać wnioski wpływające od zainteresowanych mieszkańców. Następnie na podstawie danych złożonych we wnioskach oraz oględzin w terenie sporządzono dokumentację techniczne poszczególnych inwestycji. W 2018 roku po zakończeniu mozolnego procesu zbierania wszelkich niezbędnych informacji, pozwoleń i oświadczeń mogliśmy przejść do etapu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców. Przetarg podzielono na dwie oddzielne inwestycje tj. 1) budowa sieci wodociągowej 2) budowa POŚ. Przetarg na wybudowanie sieci wodociągowej wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, natomiast budową POŚ zajęła się Eko Firma , pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego. Inwestycja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował budowę wodociągu oraz 50 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Sobolice, Drągowina i Klępina. Natomiast drugi etap to budowa 93 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Skibice, Przybymierz, Urzuty, Niwiska, Kotowice, Klępina, Kamionka, Wysoka, Sterków, Pajęczno, Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Krzewiny, Łagoda, Podgórzyce. Inwestycja została zakończona dnia 30 maja 2019 r.
Wartość całego projektu: 2.815.474,02 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł
Zadanie wykonane dzięki działaniom PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROWMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański