Debata nad Raportem o stanie gminy Nowogród Bobrzański za rok 2018

grafika debataInformujemy, że podczas obrad XII sesji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego planowanej pod koniec czerwca 2019 r. ( informacja z dokładnym terminem i porządkiem obrad będzie zamieszczona na stronie BIP oraz urzędu) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok – raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowogrodbobrz.pl/267/Raport_o_stanie_gminy/

Informujemy, że w debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia przed terminem sesji Rady Miejskiej w biurze rady znajdującym się w Urzędzie Miejskim ul. Słowackiego 11, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku, który można pobrać pod adresem: http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/pobierz.php?id=5202

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Nowogród Bobrzański za rok 2018 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.
Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański