Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr LVIII/361/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego poz. 1536), mogą być składane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień przez osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w ostatnich 12 miesiącach (licząc od daty złożenia wniosku).
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących dyscyplinach:
1) sporty indywidualne:
a) lekkoatletyka,
b) sporty walki:
– boks,
– karate,
– kick-boxing,
c) pływanie,
d) taniec sportowy,
e) strzelectwo,
f) tenis stołowy;
2) sporty grupowe:
a) koszykówka,
b) piłka nożna,
c) piłka ręczna,
d) szachy,
e) siatkówka,
f) tenis stołowy.

Najbliższe posiedzenie komisji konkursowej rozpatrującej złożone wnioski planowane jest na dzień 28 maja 2019 r., w związku z powyższym, pragnę zachęcić wszystkie osoby, które brały udział co najmniej w zawodach lub rozgrywkach na szczeblu krajowym, poprzedzonych wcześniejszymi eliminacjami, a w szczególności w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich do składania wniosków. W imieniu osób (drużyn sportowych) wnioski mogą składać również kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych jak również okręgowe związki sportowe.

Aby wnioski mogły być rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 28 maja 2019 r., wnioski te powinny być złożone osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w tym niezbędne elementy składanego wniosku, zamieszczone są w uchwale, z której treścią można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim pod adresem internetowym:

http://bip.nowogrodbobrz.pl/akty/20/1167/w_sprawie_ustanowienia_i_C2_A0finansowania_nagrod_i_C2_A0wyroznien_za_osiagniete_wyniki_sportowe/

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański