Wolne stanowisko pracy – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niwiskach

wolnestanowisko
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach z oddziałami przedszkolnymi, ul. Akacjowa 1

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).

pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie bip.nowogrodbobrz.pl: http://bip.nowogrodbobrz.pl/wakaty/247/100/Dyrektor_Szkoly_Podstawowej_w_Niwiskach/Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański