„Usuwania wyrobów zawierających azbest 2018”

baner - likwidacja azbestuW roku 2018 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierających azbest 2018” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2018 r. 9.210,04 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.
Do Urzędu wpłynęło 13 wniosków, w ramach których z terenu naszej gminy wywieziono 1533,682 m2 materiałów zawierających azbest (głównie były to pokrycia dachowe) i co stanowi 18,796 Mg. Prowadzenie akcji, dzięki środkom przekazywanym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przewidywane jest również w roku 2019 i latach kolejnych. O szkodliwości azbestu oraz o metodach jego usuwania możemy przeczytać w wielu publikacjach dostępnych m.in. w Internecie (np. w prezentacji PIP www.wls.uw.edu.pl/strona/PL/pliki/azbest.pps )
Informacje o terminie zgłaszania i rozpatrywania wniosków dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański znajdują się na stronie www.nowogrodbobrz.pl oraz www.wfosigw.zgora.pl.

logotyp wosMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański