Susza – formy pomocy możliwych do uzyskania przez rolników w związku ze stratami spowodowanymi przez suszę.

susza grafikaAktualizacja z dnia 26-10-2018:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, informuje rolników, który jeszcze nie złożyli wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy w 2018 roku. – iż termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upływa z dniem 31 października 2018r.
Jednocześnie, informuje iż w przypadku nie posiadania protokołu potwierdzonego przez Wojewodę Lubuskiego wniosek o pomoc można złożyć w oparciu o kserokopię protokołu,
po którą należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. J., Słowackiego 11 pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Informacja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim o formach pomocy możliwych do uzyskania przez rolników w związku ze stratami spowodowanymi przez suszę:Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański