„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów ” – 12 września br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę

12 września br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”, realizowanego przez Gminę Nowogród Bobrzański.
Zakres zadania obejmuje budowę 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz wykonanie 212,4 m sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów z rur PE o średnicy 90 mm. W wyniku realizacji zadania 724 mieszkańców korzystać będzie z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto planowane jest podłączenie 12 nowych użytkowników do nowobudowanej sieci wodociągowej.
Umowę pożyczki podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Paweł Mierzwiak – Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego przy kontrasygnacie Moniki Waligóry – Skarbnika Gminy Nowogród Bobrzański.
Koszt całkowity zadania wynosi 2 306 240,16 zł, a koszt kwalifikowany 2 173 550,04 zł.
Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 664 866,00 zł.
Termin realizacji Zadania przypada na okres od 16.05.2018 r. do 17.09.2018 r.

czytaj więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci/srodki-finansowe-dla-gminy-nowogrod-bobrzanski

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański