Wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Wybory samorządowe 21 października 2018 r.
Zgodnie z art. 371 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. Ponadto zgodnie z art. 474 § 1 Kodeksu, Wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, łącznie z wyborami do rad gmin, w trybie określonym w art. 371.
Dnia 13 sierpnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczające datę wyborów samorządowych na dzień 21 października 2018 roku.

Pełny tekst rozporządzenia wraz z kalendarzem wyborczym: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

Jednocześnie informujemy, że z aktualnościami związanymi z wyborami można zapoznać się odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim:
http://bip.nowogrodbobrz.pl/236/Wybory_samorzadowe_2018_r/

oraz na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze:
http://zielona-gora.kbw.gov.pl/768_Informacje_ogolne/1/26349_WYBORY_SAMORZADOWE_ODBEDA_SIE_21_PAZDZIERNIKA_BR

link do strony PKW z danymi dotyczącymi gminy Nowogród Bobrzański „Statystyka wyborcza PKW”
https://wybory2018.pkw.gov.pl/

Rozwieszanie plakatów wyborczych – informacja:
– rozwieszanie plakatówMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański