Projekty, które zmienią lubuską wieś również w Gminie Nowogród Bobrzański

grafika kolejne dofinansowanieW dniu 27.07.2018 r. zostały opublikowane wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.” – Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 206 ofert na kwotę ponad 1,8 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne złożyły 40 ofert (20 proc.), fundacje 17 (8 proc.), a stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe 149 (72 proc.) Na etapie oceny formalnej odpadło 68 ofert, a 16 nie uzyskało minimalnej ilości 60 punktów. 52 oferty uzyskały powyżej 60 punktów, ale nie zmieściły się w limicie środków.

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazła się oferta Koła Gospodyń Wiejskich Przybymierz na realizację zadania „Odnawiamy i Rozwijamy Przybymierz”. W ramach tego projektu zostanie doposażona kuchnia w świetlicy wiejskiej w Przybymierzu i na to zadanie udało się pozyskać środki finansowe w kwocie 10.000 zł.

Więcej na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/news/23922/806/Projekty-ktore-zmienia-lubuska-wies/d,news-bootstrap/

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna pod adresem: http://bip.lubuskie.pl/system/obj/39388_Wyniki_konkursu_Lubuska_Odnowa_Wsi.pdfMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański