Pozyskiwanie środków zewnętrznych – „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”.

grafika dofinansowanieKolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje w gminie Nowogród Bobrzański

W dniu 24 lipca 2018 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród wniosków zakwalifikowanych do udzielenia pomocy znalazł się wniosek Gminy Nowogród Bobrzański na realizację operacji pod nazwą: „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”. Kwota przyznanej pomocy to aż 746.891,00 zł i warto zaznaczyć, że jest to największe przyznane dofinansowane w ramach tego typu projektów w województwie lubuskim.

Więcej na stronie internetowej: prow2014-2020.lubuskie.pl/2018/07/26/kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-swietlice-zabytki-i-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej/

PROWMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański