KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ogłosiła nabór na stanowisko lokalnego pracownika wsparcia rekrutacji

krajowa izba gospodarczaKRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ogłosiła nabór na stanowisko lokalnego pracownika wsparcia rekrutacji w województwie lubuskim, w tym w Gminie Nowogród Bobrzański. Zachęcamy do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie Lokalnego pracownika wsparcia rekrutacji w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji 226 uczestników szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektu „E-Obywatel Nowe Umiejętności Cyfrowe” w lokalizacjach – województwo lubuskie gminy: Bogdaniec, Bytom Odrzański, Nowogród Bobrzański, Tuplice
Lokalny pracownik wsparcia rekrutacji zobowiązany jest do:
• Promocji projektu i rekrutacji mieszkańców gmin: Bogdaniec, Bytom Odrzański, Nowogród Bobrzański, Tuplice w oparciu o zaplanowane narzędzia komunikacyjne.
• Bezpośredniego informowania o założeniach projektu i możliwościach otrzymania wsparcia.
• Wsparcia uczestników w realizacji procedury rekrutacyjnej, wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych oraz zrealizowanie badania potrzeb szkoleniowych.
• Dostarczenia 226 kompletnych aplikacji rekrutacyjnych na konkretne szkolenia do Koordynatora Projektu.
• Wykonywanie innych prac zleconych przez Koordynatora Projektu.

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121665

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański