APEL BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY

APEL BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY

Szanowni  mieszkańcy miasta i gminy Nowogród Bobrzański, coraz częściej mówimy           i słyszymy w mediach o problemie smogu, zanieczyszczeniu powietrza, niskiej emisji, … Dlaczego zjawisko smogu jest niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia? Skąd bierze się problem i jak z nim walczyć? Jak się okazuje, bardzo dużo zależy od nas, jako mieszkańców.

Zjawisko powstawanie smogu polega na zanieczyszczeniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla, w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci. Zjawisko to, jest stosunkowo łatwe do rozpoznania gdy podczas sezonu grzewczego,                  z kominów budynków wydobywa się czarny, duszący dym. Ten dym, niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla człowieka.   W składzie chemicznym pyłu zawieszonego znajdują się m.in. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne benzo(a)pirenem, najgroźniejsze z trucizn –dioksyny oraz furany, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu                 i tlenki węgla oraz wiele innych związków łączących się ze sobą pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zanieczyszczenia te, stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, uszkodzenia wątroby, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła                         i krtani. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pamiętajmy, nie spalajmy śmieci w paleniskach domowych.

                 Podczas spalania odpadów w zwykłych piecach, proces spalania odbywa się   w temp. 200-500o C, gdzie dla porównania temp. spalania śmieci w przeznaczonych do tego celu instalacjach – spalarniach odpadów wynosi 1200o C. W procesach spalania, dostęp tlenu a przede wszystkim temperatura odgrywa ważną rolę – gdy jest zbyt niska do atmosfery emitowanych jest więcej toksycznych związków głownie benzo(a)pirenu, szkodliwych dla zdrowia, stanowiących przy dużym stężeniu i częstej ekspozycji – zagrożenie życia. Zostało udowodnione, że spalanie odpadów a zwłaszcza tworzyw sztucznych w domowym piecu powoduje jego szybsze zużycie, zniszczenie przewodu kominowego a w konsekwencji, całej instalacji. Wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny, opadają na glebę, wnikają w nasze przydomowe ogródki warzywne, przedostają się do wód gruntowych a tym samym do łańcucha pokarmowego. Wciskają się do wnętrz naszych domów a co najgorsze, bezpośrednio do naszych płuc gdy przebywamy na wolnym powietrzu w pobliżu miejsca spalania. Związki te są niezwykle trwałe, kumulują się w organizmie ludzkim, odkładając się w tkance tłuszczowej oraz     w wątrobie i działają tam bardzo destrukcyjnie. Rakotwórcze związki emitowane do powietrza w wyniku spalania, działają mutagennie, obniżają odporność immunologiczną, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia neurologiczne              i hormonalne, powodują poronienia i wysypki alergiczne          

Sznowni mieszkańcy przypominamy, że bezwzględnie NIE WOLNO spalać  w przydomowych piecach:

 • mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące)
 • drewna zaimpregnowanego substancjami chemicznymi,
 • drewna mokrego niesezonowanego,
 • torb, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET
 • opakowań po chemikaliach
 • baterii
 • farb, lakierów, klejów
 • gum (opon) oraz wyrobów gumowych
 • sprzętu RTV i AGD
 • odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry
 • zużytych pieluch jednorazowych
 • styropianu, przewodów, kabli
 • papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem
 • kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

 

Zastanówmy się dwa razy zanim wrzucimy śmieci do pieca!

 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański