Nowe umiejętności cyfrowe. Projekt E-obywatel.

baner e umiejetnościSerdecznie zapraszamy na spotkania, które odbędą się

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7 w dniach:

19.03.2018 godz.18:00 

20.03.2018r. godz.8:00

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu pn. e-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 30 listopada 2018 r.

Głównym celem Projektu jest zbudowanie w 68 gminach lokalnych partnerstw skupionych na wzmacnianiu kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w oparciu o lokalnych liderów, instytucje i organizacje a także budowa i rozwój kompetencji cyfrowych 8338 mieszkańców gmin poprzez procesy wsparcia lokalnych partnerstw.

Do realizacji celu głównego prowadzić będą cele szczegółowe, m.in.:

  • wsparcie lokalnych partnerstw w procesie budowy potencjału i wdrożeniu celów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin,
  • wyposażenie lokalnych partnerstw w narzędzia metodyczne (programy szkoleń, szkolenia elektroniczne, narzędzia zarządcze i metody pracy) i sprzęt pozwalające na funkcjonowanie lokalnych centrów,
  • rozwój kompetencji cyfrowych u mieszkańców gmin objętych wsparciem
  • zmiana świadomości w społecznościach lokalnych 68 gmin w zakresie korzyści płynących z wrodzenia w życiu codziennym kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji na stronie: http://eobywatel.kig.pl/Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański