Pomoc Materialna dla uczniów

pomoca materialnaCharakter pomocy materialnej:

  • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

I. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018
należy składać nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2017 r. do:

  • do 15 września 2017 r. – dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
  • do 15 października 2017 r. – dotyczy słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

II. Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem:

Danuta Frączak, tel. 68 329 09 62 w.132
Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim pokój nr 12 codziennie w poniedziałki od 7.30-16.30 w piątek od 7.00 – 14.00, w pozostałe dni od 7.00-15.00.
pliki do pobrania:Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański