Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że w roku 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizuje zadanie: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”.

W dniu 17 marca 2017 roku z Wojewodą Lubuskim została zawarta umowa nr 5/27/32/2017 dotycząca przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 2.543.946,00 zł



Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański