ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firmNazwa przedmiotu kalkulacji:
Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym: „Budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dworcowej, dz. nr 1239/3”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firmNazwa przedmiotu kalkulacji:
1. Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym: „Oświetlenie Wzgórza Zamkowego wraz z siłownią i placem zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim dz. nr 752 obręb ewidencyjny 0001 Nowogród Bobrzański 00905_4 kategoria obiektu XXVI”.; w ramach inwestycji „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firmNazwa przedmiotu kalkulacji:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Bogaczowie – część ul. Spoczynkowej, część ul. Kasztanowej, część ul. Zacisze zgodnie z załączoną mapą.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firmPrzedmiotem kalkulacji jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym: „Remont dachu dzwonnicy w Kaczenicach”

Zapytanie ofertowe – Dostawa kruszywa naturalnego, do remontów dróg oraz utwardzenia nawierzchni placów parkingowych i manewrowych, na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej
a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na: Dostawę kruszywa naturalnego, do remontów dróg oraz utwardzenia nawierzchni placów parkingowych i manewrowych, na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firmUrząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Dostawa kruszywa naturalnego, do remontów dróg oraz utwardzenia nawierzchni placów parkingowych i manewrowych, na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański

Zaproszenie do złożenia kalkulacji cenowej do oszacowania wartości zamówienia

baner-dla-firmZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Nazwa przedmiotu kalkulacji:
Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym: „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Leśnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Zapytanie ofertowe

baner - dla firm W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na wykonanie Instalacji C.O. w komunalnym lokalu mieszkaniowym położonym przy ul. Pocztowej 3/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

baner- dla firmSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w Niwiskach przy ul. Akacjowej 1.

zapytanie ofertowe pełna treść

Plan zamówień publicznych – 2017

baner - dla firm Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
zgodnie z art.13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(t.j. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

1 2 3 10


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański