Zaproszenie do składania ofert cenowych na Przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmZaproszenie do składania ofert cenowych na Przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przedmiot zamówienia: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w zakresie prac remontowych oraz wydzielenia łazienki.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

baner-dla-firmZaproszenie do złożenia oferty cenowej na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkolnym przy ul. Kościuszki 42 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

baner-dla-firmZaproszenie do złożenia oferty cenowej na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko -Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6

Zapytanie ofertowe – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firm W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz według procedury udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20.000 zł netto, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko – Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie zadania: „rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowice”

baner-dla-firmPrzedmiot zamówienia:
Budynek świetlicy jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej. Dach wielospadowy, kryty papą. Ścianą szczytową połączony jest z jednej strony z budynkiem mieszkalnym, z drugiej strony przylega do zabytkowego muru stanowiącego ogrodzenie kościoła.
Dokładny zakres prac został określony w przedmiarze stanowiącym załącznik do zaproszenia, a prace mają zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym dostarczonym przez Zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmPrzebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w zakresie prac remontowych oraz wydzielenia łazienki.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy Os. Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmPrzedmiot zamówienia:
Wydzielenie łazienki w budynku mieszkalnym wraz z instalacjami wod-kan., bojlerem elektrycznym oraz armaturą sanitarną w ramach zadania „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Os. Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapytanie ofertowe – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty okreœlonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.) oraz według procedury udzielania zamówień o wartoœci przekraczającej 20.000 zł netto, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przedszkolnym przy ul. Koœciuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim Dz. 597/1.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie zadania: budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dworcowej, dz. nr 1239/3

baner-dla-firmNazwa przedmiotu zamówienia :
Roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym: „Budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Dworcowej, dz. nr 1239/3”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

baner-dla-firmZaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie zadania: rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowice

1. Przedmiot zamówienia:
Budynek świetlicy jest parterowy, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej. Dach wielospadowy, kryty papą. Ścianą szczytową połączony jest
z jednej strony z budynkiem mieszkalnym, z drugiej strony przylega do zabytkowego muru stanowiącego ogrodzenie kościoła.
Dokładny zakres prac został określony w przedmiarze stanowiącym załącznik do zaproszenia, a prace mają zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym dostarczonym przez Zamawiającego.

1 2 3 13


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański