Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie Nadzoru inwestorskiego

baner-dla-firmMiejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkolnym przy ul. Kościuszki 42 W Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na prowadzenie Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania – Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe

baner-dla-firmMiejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko – Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6

Zapytanie ofertowe – na przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przedszkolnym Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) oraz zgodnie z procedurą udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20.000 zł netto określonej w zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego nr 111/2016, Miejsko–Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przedszkolnym Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim , Jednostka Ewidencyjna 080905_4; Obręb Ewidencyjny: m. Nowogród Bobrzański 0001., dz. nr 597/1.

Zapytanie ofertowe – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) oraz zgodnie z procedurą udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20.000 zł netto określonej w zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego nr 111/2016, Miejsko–Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6 Dz. Nr 1638/1, Jednostka Ewidencyjna 080905_4; Obręb Ewidencyjny: m. Nowogród Bobrzański 0002.

Zapytanie ofertowe – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim – unieważnienie

baner-dla-firmBurmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienie publicznego prowadzone w trybie ofertowym na przebudowę wewnętrznej
instalacji wodociągowej w budynku przedszkolnym przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie
Bobrzańskim Dz. 597/1.

link do oryginału ogłoszenia: https://nowogrodbobrz.pl/?p=12219

Zapytanie ofertowe – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim – Unieważnienie

baner-dla-firmBurmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienie publicznego prowadzone w trybie ofertowym na budowę podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Nowogrodzie
Bobrzańskim ul. Szkolna 6 Dz. Nr 1638/1.

link do oryginału ogłoszenia: https://nowogrodbobrz.pl/?p=12386

Zapytanie ofertowe – „Opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ochrony przeciwpożarowej……”

baner-dla-firmBurmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ochrony przeciwpożarowej zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Komendanta WPSP w Gorzowie Wlkp.”. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie planu przyłączenia lamp w m. Cieszów”.

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Opracowanie planu przyłączenia lamp w m. Cieszów”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wymianę dachu na budynku mieszkalnym ul. Żymierskiego 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania „Wymiana dachu na budynku mieszkalnym ul. Żymierskiego 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-dla-firmZaproszenie do składania ofert cenowych na Przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przedmiot zamówienia: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w zakresie prac remontowych oraz wydzielenia łazienki.

 

1 2 3 14


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański