Zapytanie ofertowe – Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim na utworzenie i wyposażenie pomieszczeń w ramach programu Senior +”

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim na utworzenie i wyposażenie pomieszczeń w ramach programu Senior +”

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim na utworzenie i wyposażenie pomieszczeń w ramach programu Senior +”

Zapytanie ofertowe – Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim”

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa Przedszkola przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych w roku 2018

baner-dla-firm

Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych w roku 2018

Oferty uczestnictwa w targach turystycznych

baner-dla-firmSzanowni Państwo

Zapraszamy do skorzystania z oferty uczestnictwa w targach turystycznych na bardzo preferencyjnych warunkach w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.Oferta jest skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego, które działają w branży turystycznej (np. informacje turystyczne, wellness, SPA, agroturystyki, biura podróży, agencje reklamowe i PR, organizatorzy wycieczek, serwisy internetowe; Kryterium jest wpis PKD dot. działalności turystycznej). Na stronie internetowej www.targi.lubuskie.pl znajda Państwo regulamin, pakiet informacji oraz kwestionariusz do zapisów (w tej chwili jedynie miejsca na ITB Berlin zostały wyczerpane, na pozostałe targi obecnie prowadzimy nabór). W ramach uczestnictwa jednego przedsiębiorcy w Imprezie Targowej zapewnione będzie miejsce na stoisku województwa lubuskiego obejmujące pół lady wystawienniczej (dodatkowo możliwość korzystania z nowego stołu multimedialnego, ekranów telewizyjnych, fotobudki). Wszystkie sprzęty i stoisko są nowe, zakupione specjalnie na potrzeby targów. Zapewniamy transport przedstawiciela firmy, nocleg ze śniadaniem oraz wpis do katalogu wystawców. Organizator zapewnia też stałe degustacje (produktów regionalnych oraz zajęcia animacyjne) na stoisku. Dofinansowanie dla przedsiębiorców to nawet 85 proc.
Imprezy targowe, na które prowadzimy rekrutacje to: Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa, Szczecin i Cottbus.

www.targi.lubuskie.pl – kwestionariusz do zapisów!!!! decyduje kolejność zgłoszeńSzanowni Państwo,

 

 

Zapytanie ofertowe na remont przepustów na drodze wewnętrznej uszkodzonej, w pasie której przebiega ścieżka rowerowa, łączącej miejscowość Drągowina z Nowogrodem Bobrzańskim działki o nr ewid. 19/2 i 1 obręb Drągowina.

baner-dla-firmZapytanie ofertowe na remont przepustów na drodze wewnętrznej uszkodzonej, w pasie której przebiega ścieżka rowerowa,

łączącej miejscowość Drągowina z Nowogrodem Bobrzańskim działki o nr ewid. 19/2 i 1obręb Drągowina.

Zamawiający zastrzega aby oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z zakrzepem prac w terenie.

1. Remont 1 przepustu od miejscowości Drągowina działka nr 19/2
Zakres prac do wykonania:
a) Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych, rozbiórka ręozna konstrukcji betonowych o
grubości powyżej 20cm- ścianki przyczółków, żelbetowy istniejący rurociąg oraz inne
elementy betonowe,
b) Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m, w
gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład. Odkopanie istniejącego przepustu i
dodatkowy wykop pod nowy przepust,
c) Montaż kanałów z rur polietylenowych d=800mm
d) Obudowa wylotu i wlotu o średnicy 80cm- wyloty z kamienia granitowego łamanego- szerokość
ścianek 40cm,
e) Ręczne zasypywanie wnęk ze ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości
nasypu do 4m w gruncie kat. IV
f) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do l km, koparki o poj. łyżki 0,15m3, grunt kat.IV- dowóz
brakującej ziemi do zasypania przepustu,
g) Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z kamienia lekkiego. Na wlocie i wylocie z
przepustu grubości 25-30cm,
h) Wbicie kołków i słupków oporowych o średnicy 7-9cm na głębokość 1,00m w grunt kat. IV palisada
na końcu narzutu kamiennego na wy|ocie
i) Wykonanie nawierzchni z tłucznia granulacji 0-31,5mm na odcinku ok. 13 nad ,za i przed
przepustem, szerokości 4,0 m, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu do 30cm,
j) Plantowanie , obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV,
k) Słupki żelbetowe (plastikowe) o długości 150cm do oznaczenia krawędzi grogi.

2. Remont 2 przepustu od miejscowości Nowogród Bobrzański działka nr 1
Zakres prac do wykonania:
a) Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych, rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych o
grubości powyżej 20cm- ścianki przyczółków, żelbetowy istniejący rurociąg oraz inne elementy
betonowe,
b) Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m, w
gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład. Odkopanie istniejącego przepustu i dodatkowy
wykop pod nowy przepust,
c) Montaż kanałów z rur polietylenowych d=800mm
d) Obudowa wylotu i wlotu o średnicy 80cm- wyloty z kamienia granitowego łamanego- szerokość
ścianek 40cm,
e) Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości
nasypu do 4m w gruncie kat. IV
f) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do l km, koparki o poj. łyżki 0,15m3, grunt kat.IV- dowóz
brakującej ziemi do zasypania przepustu,
g) Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z kamienia lekkiego. Na wlocie i wylocie z
przepustu grubości 25-30cm,
h) Wbicie kołków i słupków oporowych o średnicy 7-9cmna głębokość 1,00m w grunt kat. IV palisada
na końcu narzutu kamiennego na wylocie
i) Wykonanie nawierzchni z tłucznia o granulacji 0-31,5mm na odcinku ok. 13 nad , za i przed
przepustem, szerokości 4,0 m, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu do 30cm,
j) Plantowanie , obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV,
k) Słupki żelbetowe (plastikowe) o długości 150cm do oznaczenia krawędzi grogi.

Termin składania ofert: 16.01.2018r. do godz. 1300
Termin wykonania prac: 28.02.2018r.

Miejsce składania ofert: drogą e-mailową: h.kuczak@nowogrodbobrz.pl
lub Sekretariat Urząd Miejski Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego l l
Osoba do kontaktu: Henryk Kuczak tel. 68 329 0962  wew. 130
Kryterium wyboru ofert: cena 100%

Zapytanie ofertowe – „Aktywna tablica”

baner-dla-firmPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: Dostawę sprzętu informatycznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”; zgodnie z umową nr 298/2017 z dnia 27.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

„Dostawa wraz z montażem tablic informacyjno-promocyjnych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)” – poprzez wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych.

Zapytanie ofertowe – „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)”

baner-dla-firmPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00061-6935-UM0410119/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zapytanie ofertowe – „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)”

baner-dla-firmPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego Rowerem w poszukiwaniu Boberków (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00061-6935-UM0410119/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

1 2 3 15


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański