Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Kotowice w gminie Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firm

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Kotowice w gminie Nowogród Bobrzański).

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firm

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański).

Plan zamówień publicznych – 2021

baner-dla-firmPlan zamówień publicznych – 2021

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firmZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański)

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie 0001 Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firmZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie 0001 Nowogród Bobrzański)

Plan zamówień publicznych – 2020

baner-dla-firm

Plan zamówień publicznych – 2020

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

Zapytanie ofertowe – wykonanie nawierzchni pod elementy terenu rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Wykonanie nawierzchni pod elementy terenu rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej
w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapytanie ofertowe – wykonanie ogrodzenia placu zabaw

baner-dla-firmZapytanie ofertowe
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapytanie ofertowe – Inspektor Nadzoru

baner-dla-firmW związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie § 3 Zarządzenia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego Nr 111/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:
1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów.
2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzwin.

Zapytanie ofertowe pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2019r.” znak GKIII.6232.15.2019.MS

baner-dla-firmZapytanie ofertowe pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2019r.”

 

szczegóły na stronie: http://bip.nowogrodbobrz.pl/177/Zamowienia_do_30_000_Euro/

Zapytanie ofertowe – Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu – ogłoszenie

baner-dla-firmZapytanie ofertowe – Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu – Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania: „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu”

Zaproszenie do złożenia oferty

baner-dla-firmUrząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim (działający w imieniu i na rzecz Gminy Nowogród Bobrzański – Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 30 tys. euro na:

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dn. 26 marca 2019r. Nr VIII/49/2019

Zaproszenie do złożenia kalkulacji cenowej

baner-dla-firmZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ
DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dn. 26 marca 2019r. Nr VIII/49/2019

1 2 3 15


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański