Poradnik – druki

Czyli „co i gdzie” w Urzędzie Miasta Nowogród Bobrzański – pomocne karty usług, formularze i wnioski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – USC

Tutaj załatwisz sprawy związane z:

 • odtwarzaniem lub sprostowaniem aktów stanu cywilnego,
 • wydawaniem zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • rejestracją urodzeń,
 • rejestracją zgonów,
 • zawarciem związku małżeńskiego,
 • oświadczeniem o uznaniu dziecka,
 • zmianą nazwiska

prowadzi insp. Małgorzata Juszczak  tel. (068) 329 09 62-63, 327 66 63 (wew. 135), parter, pokój nr 3

Uwaga: Chcesz wziąć ślub cywilny lub wyznaniowy? Wniosek o odpis aktu małżeństwa. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie? zapraszamy na stronę obywatel.gov.pl.

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Tutaj załatwisz sprawy związane z:

 • wydaniem lub wymianą dowodu osobistego (druk wniosku),
 • zameldowaniem lub wymeldowaniem,
 • udostępnianiem danych osobowych,
 • rejestracją wyborców

prowadzi insp. Ewelina Sawicka  tel. (068) 329 09 62-63, 327 66 63 (wew. 129), parter, pokój nr 3
Szczegółowy sposób załatwiania spraw opisano w Kartach Usług

Uwaga: na stronie obywatel.gov.pl  można oprócz wniosku o wydanie dowodu sprawdzić czy twój dowód jest gotowy, pobrać wniosek lub sprawdzić informacje jak zgłosić urodzenie dziecka – ilość usług wzrasta wraz z rozbudowywaniem serwisu

Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż alkoholu

Tutaj załatwisz sprawy związane z:

 •  wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nowogród Bobrz. nr LVII/347/14 z dnia 29 października 2014r., Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  nr LVII/346/14 z dnia 29 października 2014 r.)
 •  ewidencją działalności gospodarczej tj. wpisem do ewidencji, zmianą wpisu, wykreśleniem z ewidencji,
 •  wydaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

prowadzi insp. Małgorzata Marcichowska tel. (068) 329 09 62-63, 327 66 63 (wew. 128), II piętro, pokój nr 26.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

Ewidencja działalności gospodarczej – wpis do ewidencji:

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Referat Planowania i Finansów

prowadzi insp. Daria Droszczak, insp. Marta Karczewska tel. (68) 329 09 62-63 (wew. 137), parter, pokój nr 2

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, inwestycji i Ochrony Środowiska

Planowanie przestrzenne:

 • uzyskaniem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • planowaniem przestrzennym w gminie,

        Andżelika Surman tel. (68) 329 09 62-63  (wew. 149), II piętro, pokój nr 15

pozostałe pliki do pobrania:Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański