Referaty – wykaz stanowisk

Podpiwniczenie (wejście od strony garaży)

 

PARTER

I PIĘTRO

 • Sekretariat, organizacje pozarządowe – pok. 5 tel. (68) 329-09-62 wew. 121 e-mail: now.bobrz.um@post.pl
 • Burmistrz Paweł Mierzwiak – pok. 6 tel.  (68) 329-09-62 wew. 122 e-mail: p.mierzwiak@nowogrodbobrz.pl
 • Z-ca Burmistrza Mirosław Walencik – pok. 7 tel. (68) 329-09-62 wew. 123 e-mail: m.walencik@nowogrodbobrz.pl
 • Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  – pok. 9 (68) 329-09-62 wew. 136 e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl
 • Stanowisko ds. budownictwa i dróg  – pok. 9 (68) 329-09-62 wew. 136 e-mail: a.zgobik@nowogrodbobrz.pl
 • Sekretarz Gminy Roman Andzel – pok. 12 tel.(68) 329-09-62 wew. 132 e-mail:  sekretarz@nowogrodbobrz.pl
 • Planowanie przestrzenne – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, inwestycji i Ochrony Środowiska pok. 14 tel. (68) 329-09-62 wew. 148 e-mail: a.surman@nowogrodbobrz.pl
 • Kształtowanie i ochrona środowiska gospodarki wodnej, pok. 11 tel. (68) 329-09-62 wew. 130
 • Gospodarka gruntami i geodezja, pok. 11 tel. (68) 329-09-62 wew. 130 e-mail: t.banbura@nowogrodbobrz.pl
 • Inspektor Ochrony Danych, Jarosław Sak, pok. 11 tel. (68) 329-09-62 wew. 130 e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl
 • Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo  – pok. 13 tel. (68) 329-09-62 wew. 133 e-mail: m.lis@nowogrodbobrz.pl

 

II PIĘTRO

 • Stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalniej oraz pozyskiwania funduszy pomocowych- pok. 16 e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl tel. (68) 329-09-62 wew. 136,lub  tel. bezpośredni, faks (68) 327 66 10
 • Główny Księgowy CUW – pok 17 tel. (68) 329-09-62 wew. 127 e-mail: e.babiak@nowogrodbobrz.pl
 • Stanowisko ds. Oświaty, zdrowia, kultury i sportu, tel.  (68) 329-09-62 wew.149 e-mail: d.fraczak@nowogrodbobrz.pl
 • Finanse oświaty – pok. 17 tel. (68) 329-09-62 wew. 127 e-mail: b.najdek@nowogrodbobrz.pl
 • Spółka Wodno-Ściekowa – pok. 19 tel. (68) 329-09-62 wew. 134
 • Spółka Wodno-Ściekowa, Dyrektor – pok. 19 tel. (68) 329-09-62 wew. 142
 • Planowanie budżetu i finansów – pok. 21 tel. (68) 329-09-62 wew. 140 e-mail: d.michalska@nowogrodbobrz.pl
 • Kierownik referatu planowania i finansów Pani Marta Karczewska- pok. 22 tel. (68) 329-09-62 wew. 141 e-mail: e.karczewska@nowogrodbobrz.pl
 • Skarbnik Gminy Monika Waligóra – pok. 23 tel. (68) 329-09-62 wew. 124, lub tel. bezpośredni 68 327 66 20 e-mail: m.waligora@nowogrodbobrz.pl
 • Księgowość – pok. 24 nr tel. (68) 329-09-62 wew. 126 e-mail: i.starek@nowogrodbobrz.pl
 • Biuro Rady Miejskiej – pok. 25 tel. (68) 329-09-62 wew. 139, e-mail: rada.miejska@nowogrodbobrz.pl
 • Kadry, ewidencja działalności gospodarczej – pok. 26 nr tel. (68) 329-09-62 wew. 128 e-mail: m.marcichowska@nowogrodbobrz.pl 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański