Referaty – wykaz stanowisk

 

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

 • Planowanie przestrzenne – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, inwestycji i Ochrony Środowiska pok. 15
  tel. (68) 329-09-62 wew. 149 e-mail: a.surman@nowogrodbobrz.pl
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalniej i nieruchomości- pok. 16
  e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl tel. (68) 329-09-62 wew. 136, lub  tel. bezpośredni (68) 327 66 10
 • Stanowisko ds. budownictwa, dróg i inwestycji – pok. 16  tel.(68) 329-09-62 wew. 136, lub tel. bezpośredni  (68) 327 66 10
 • Finanse oświaty – pok. 17 tel. (68) 329-09-62 wew. 127 e-mail: m.sawicka@nowogrodbobrz.pl, b.najdek@nowogrodbobrz.pl
 • Spółka Wodno-Ściekowa – pok. 19 tel. (68) 329-09-62 wew. 134
 • Spółka Wodno-Ściekowa, Dyrektor – pok. 19 tel. (68) 329-09-62 wew. 142
 • Planowanie budżetu – pok. 21 tel. (68) 329-09-62 wew. 140
 • Kierownik referatu planowania i finansów – pok. 22 tel. (68) 329-09-62 wew. 141 e-mail: b.mastalerz@nowogrodbobrz.pl
 • Skarbnik Gminy mgr Janina Kuca – pok. 23 tel. (68) 329-09-62 wew. 124, lub tel. bezp. 68 327 66 20 e-mail: j.kuca@nowogrodbobrz.pl
 • Biuro Rady Miejskiej – pok. 25 tel. (68) 329-09-62 wew. 139, e-mail: rada.miejska@nowogrodbobrz.pl
 • Kadry, ewidencja działalności gospodarczej – pok. 26 nr tel. (68) 329-09-62 wew. 128, e-mail: m.marcichowska@nowogrodbobrz.pl 


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański