Ochrona środowiska

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Pełna treść dokumentu

PGN_Nowogrod-uzupełnienie_14.12.

AZBEST

logo

W roku 2018 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierających azbest 2018” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2018 r. 9.210,04 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.
Do Urzędu wpłynęło 13 wniosków, w ramach których z terenu naszej gminy wywieziono 1533,682 m2 materiałów zawierających azbest (głównie były to pokrycia dachowe) i co stanowi 18,796 Mg. Prowadzenie akcji, dzięki środkom przekazywanym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przewidywane jest również w roku 2019 i latach kolejnych. O szkodliwości azbestu oraz o metodach jego usuwania możemy przeczytać w wielu publikacjach dostępnych m.in. w Internecie (np. w prezentacji PIP www.wls.uw.edu.pl/strona/PL/pliki/azbest.pps )
Informacje o terminie zgłaszania i rozpatrywania wniosków dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański znajdują się na stronie www.nowogrodbobrz.pl oraz www.wfosigw.zgora.pl.

logo

W roku 2017 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierających azbest 2017” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2017 r. 13 452,60 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.
Do Urzędu wpłynęło 25 wniosków, w ramach których z terenu naszej gminy wywieziono 2824,24 m2 materiałów zawierających azbest (głównie były to pokrycia dachowe) i co stanowi 32,03 Mg. Prowadzenie akcji, dzięki środkom przekazywanym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przewidywane jest również w roku 2018 i kolejnych. O szkodliwości azbestu oraz o metodach jego usuwania możemy przeczytać w wielu publikacjach dostępnych m.in. w Internecie (np. w prezentacji PIP  www.wls.uw.edu.pl/strona/PL/pliki/azbest.pps   )

Informacje o terminie zgłaszania i rozpatrywania wniosków dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański znajdują się na stronie www.nowogrodbobrz.pl oraz www.wfosigw.zgora.pl.

CZYSTE POWIETRZE

baner czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

karynie spalaj

źródło: http://www.plasticseurope.pl/

„Spotkania wokół śmietnika” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W roku 2018 r. w celu rozpropagowania prawidłowego systemu segregacji odpadów zaktualizowano ulotki
dotyczące segregacji,a także przeprowadzono cykl zajęć i warsztatów z zakresu gospodarowania odpadami.
Wszystkie działania udało się zrealizować w ramach kampanii edukacyjnej
„Spotkania wokół śmietnika” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.

ulotka rewers

happeningMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański