Ochrona środowiska

AZBEST

logo

W roku 2015 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierających azbest 2015” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Na realizację tego programu w 2015 roku WFOŚiGW w Zielonej Górze zabezpieczył kwotę 2.742.856 zł (w tym 50% z NFOŚiGW
w Warszawie w ramach udostępnienia środków). Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2015 r. 12 044 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.
Do Urzędu wpłynęło 12 wniosków, w ramach których z terenu naszej gminy wywieziono 1851 m2 materiałów zawierających azbest (głównie były to pokryciaHerb_Nowogrodu_Bobrzanskiego dachowe) i co stanowi 30,11 Mg. W roku 2012 w ramach tego samego programu usunięto 75,62 Mg, w 2013r. – 130,75 Mg i w 2014r. – 50,48 Mg. Prowadzenie akcji, dzięki środkom przekazywanym przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przewidywane jest również w roku 2016 i kolejnych. Informacje o terminie zgłaszania i rozpatrywania wniosków dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański znajdują się na stronie www.nowogrodbobrz.pl oraz www.wfosigw.zgora.pl.

 

CZYSTE POWIETRZE

baner czyste powietrze INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

źródło: http://www.plasticseurope.pl/

 

GOSPODARKA ODPADAMI

gospodarka-odpadami

INFORMACJA – informujemy że od 1 marca 2015 odpady komunalne są przekazywane do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Wzór umowy w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

co daje nam recykling

UWAGA! – ZMIANA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 01.03.2016 r.:
– 11 zł od osoby miesięcznie, gdy segregujemy odpady
– 17,50 zł od osoby miesięcznie, gdy ich nie segregujemy

**uchwała pierwotna**

 

„PSZOK”

PSZOK

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się na składowisku odpadów komunalnych w Klępinie

PSZOK czynny jest dla osób zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w dni powszednie we wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 8:00 do 16:00 – o ile dni te nie będą ustawowo wolne od pracy

INFORMUJEMY, że wykonawcą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z.o.o.
ul. Dąbrowskiego 10
66-011 Nowogród Bobrzański
tel/fax. (068) 327 65 50

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Harmonogram wywozu odpadów –
Gmina Nowogród Bobrzański (MAJ – GRUDZIEŃ)

INFORMACJA!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 20-27 listopada 2017 :,

drodzy_mieszkancy-plakatMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański