Strona Główna

Do poprzedniej strony


Władze i organizacja

Ewidencje, rejestry i archiwa

Informacje niepublikowaneMajątek Gminy

Budżet gminy

Podatki

Jak to załatwić ...

Przetargi

Informacje, adresy

Ogłoszenia

Plany i programy

Przeprowadzone kontrole

wersja do druku | archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim


Uwaga !

W związku ze zmianą systemu BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, informacje od 1 lutego 2007 r. będą się ukazywać w nowym wydaniu serwisu BIP pod adresem: nowogrodbobrz.ibip.pl

 

Nowogród Bobrzański jest gminą miejsko-wiejska działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.

Nowogród Bobrzański

województwo: lubuskie

powiat: zielonogórski

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

66-010 Nowogród Bobrzański

ul Słowackiego 11

tel.-cent.: (+48 68) 329-09-62, 329-09-63, 329-09-64

faks: (+48 68) 327-66-63

Poczta elektroniczna (e-mail): now.bobrz.um@post.pl

Serdecznie Witamy

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn tworzony jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia MSWiA z dn. 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Do opracowania własnych stron biuletynu zobowiązane zostały również jednostki samorządu terytorialnego, do których zalicza się gmina Nowogród Bobrzański. Gmina Nowogród Bobrzański za pośrednictwem BIP udostępnia informacje publiczne o sobie, swoich jednostkach pomocniczych i organizacyjnych tj. statusie, formie prawnej, strukturze organizacyjnej, majątku, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych archiwach i ewidencjach itp. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP gminy Nowogród Bobrzański, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Zapraszamy także do odwiedzenia stron serwisu www.nowogrodbobrz.pl , na których znajdziecie Państwo więcej bieżącychinformacji o naszym mieście i gminie.


Wprowadzono:2007-02-05 11:38:53przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2007-02-05 11:39:00przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:54 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.