Strona Główna  >  Przeprowadzone kontrole

Do poprzedniej strony


wersja do druku | archiwum

Przeprowadzone kontrole


2/    W dniach od 12.04.2006 r. do 19.05.2006 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze przeprowadzil kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach ZPORR  dzialania 3.1 Obszary wiejskie oraz dzialania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Kontrole przeprowadzili: Wojciech Laboński i Pawel Falenta.

1/    W dniach od 16 września do 21 grudnia 2005 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Nowogród Bobrzański za 2004 rok. Zasadniczym celem kontroli była ocena realizacji budżetu gminy, zgodności wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzeganie tych regulacji, prawidłowości prowadzenia rachunkowości oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.


Wprowadzono:2006-06-08 12:33:44przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-06-08 12:33:50przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.