Strona Główna  >  Jak to załatwić ...

Do poprzedniej strony


Obsługa interesantów

Karty usług

wersja do druku | archiwum

Jak to załatwić ...


Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

tel. (068) 329-09-62, 329-09-63, 329-09-64, fax 327-66-63

Sprawa

Kto załatwia

Piętro

Pokój

Nr tel.

1/ Rejestracja urodzin

2/ Rejestracja zgonów

3/ Sprostowanie aktów stanu cywilnego

4/ Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg usc

5/ Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

6/ Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

7/ Uzupełnianie aktów stanu cywilnego

8/ Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

9/ Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego

10/ Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

11/ Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

12/ Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem usc

13/ Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki składane przed kierownikiem usc

14/ Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem usc

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik

Maria Pawłowska

Parter

3

wew.

135

1/ Zaświadczenie o pracy

w gospodarstwie rolnym

2/ Zezwolenie na wycięcie drzew

3/ Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

4/ Zezwolenie na uprawę

maku i konopii

5/ Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

6/ Numeracja nieruchomości

7/ Sprzedaż lokalu mieszkaniowego najemcy

8/ Sprzedaż nieruchomości

9/Zatwierdzenie projektu podzialu nieruchomości

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska

Mieczysław Lis

Henryk Kuczak

Tomasz Bańbura

I Piętro

I Piętro

I Piętro

13

11

12

wew.

133

wew.

130

wew.

133

1/ Wydawanie

dowodów osobistych

2/ Zameldowanie na pobyt stały

3/ Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 mcy

4/ Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 m-cy

5/ Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę

6/ Wymeldowanie z pobytu stałego

7/ Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

8/ Udostępnianie danych osobowych

9/ Rejestracja wyborców

Ewidencja ludności

Magorzata

Juszczak

Parter

3

wew.

129

1/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2/ Zmiana zaświadczenia o wpisie

3/ Wydawanie duplikatów zaświadczeń

4/ Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

5/ Zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych

6/ Zezwolenie na jednorazową sprzedaż

napojów alkoholowych

7/ Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi

8/ Licencje na usługi transportowe

9/ Udostępnianie terenu

na organizację imprezy

Działalność

Gospodarcza

Aleksandra Marcinkiewicz

II Piętro

18

wew.

128

1/ Złożenie wniosku o najem mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Sprawy mieszkaniowe

Jan Wójcik

I Piętro

11

wew.

130

1/ Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2/ Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagosp.przestrzennego i studium

3/ Uzgodnienie lokalizacji inwestycji

4/ Planowanie przestrzenne w gminie

Budownictwo

Marian Pająk

Andżelika Surman

II Piętro

16

wew.

1 36

1/ Oplaty podatkowe

2/ Ulgi inwestycyjne

3/Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Referat Planowania i Finansów

Joanna Szymczak

Maria Gembara

Irena Starek

Barbara Ryba

II Pietro

28

wew.

139

1/ Rejestracja przedpoborowych

2/ Świadczenia na rzecz obrony RP

Wojsko,Obrona Cywilna,

Iwona Wantuch

Parter

4

wew.

1 38

Więcej informacji znajdziecie Państwo w opisach Kart Uslug


Wprowadzono:2006-09-22 11:51:57przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-09-22 11:52:23przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.