Strona Główna  >  Majątek Gminy

Do poprzedniej strony


wersja do druku | archiwum

Majątek Gminy


Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2005

I. Prawa własności

1. Powierzchnia i wartość skomunalizowanych gruntów -723,73 ha,

wartość księgowa - 5.516.060 zł, w tym:

- grunty zabudowane - 34,83 ha, wartość - 406.970 zł.

- grunty niezabudowane - 162,27 ha, wartość -1.932.588 zł.

- inne grunty - 526,69 ha, wartość - 3.176.502 zł.

2. Z przyjętych gruntów oddano w użytkowanie wieczyste - 10,4 ha.

3.Ilość budynków komunalnych - 61

w tym:

- mieszkalnych - 57

4. Ilość lokali mieszkalnych - 177

5. Parki i lasy komunalne - 13

6. Cmentarze komunalne - 25

7. Komunalne zbiorniki wodne - 8

8. Gminne urządzenia sportowe /boiska/ - 6

9. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 3

10. Ilość przystanków PKS - 37

11. Liczba domów kultury - 1

12. Liczba bibliotek - 3

13. Ilość szkół podstawowych - 5

14. Ilość Gimnazjum - 1

15. Ilość przedszkoli - 2

16. Komunalne ujęcia wody - 4

17. Oczyszczalnie ścieków - 3

18. Wysypiska śmieci zorganizowane - 1

19. Miejskie kotłownie osiedlowe - 1

20. Targowiska - 2

21. Udzialy czlonkowskie w BS Żagań - 40 na wartość 2.000 zl

22.  Udzialy w Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju w Zielonej Górze - 20 na wartość 2.000 zl

II. Dane o uzyskanych dochodach z mienia komunalnego

1. Zbycie, sprzedaże w 2005 r. - 243.788 zl

2. Dzierżawy i wieczyste użytkowanie - 45.096 zl

III. Planowane dochody z mienia komunalnego na 2006 rok

1.Z tytułu sprzedaży mienia - 180.000

2.Z dzierżawy i użytkowania wieczystego - 46.000

IV. Inne informacje o gminie

1. Powierzchnia gminy / km2 / - 25,94

2. Liczba ludności / osoby / - 9.542

3. Ilość wsi sołeckich - 20

4. Ilość gospodarstw rolnych - 1045

5. Długość sieci wodociągowej / km / - 153,6

6. Długość sieci kanalizacyjnej / km / - 22,64

7. Długość dróg gminnych / km / - 166,91

8. Ilość uczniów w szkołach podstawowych - 801

9. Ilość uczniów w Gimnazjum - 386

10. Ilość miejsc w przedszkolach - 150


Wprowadzono:2006-01-13 14:25:29przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-01-13 14:26:21przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.