Strona Główna  >  Plany i programy

Do poprzedniej strony


wersja do druku

Plany i programy


1/ Strategia Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/192/98 z dn. 28.05.1998 r.

2/ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2004-2006, uchwała nr XIX/123/04 z dn. 22.04.04 r. uaktualniony uchwałą nr XXIX/207/05 z dn. 22.04.05 r.

3/ Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2004 -15, uchwała nr XX/136/04 z dn. 16.06.04 r.

4/ Gminny Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, uchwała nr XXII/144/04 z dn. 09.09.04 r.

5/ Program współpracy między gminą Nowogród Bobrzański a biznesem, uchwała nr XXIX/210/05 z 28.04.05 r.

6/ Program współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok, uchwała nr XXXIII/233/05 z dn. 17.11.05 r.

7/ Wieloletni program gminy Nowogród Bobrzański wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, uchwała nr XXV/244/05 z dn. 30.12.05 r.


Wprowadzono:2006-03-10 11:57:31przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-03-10 11:57:53przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.