Strona Główna  >  Ewidencje, rejestry i archiwa

Do poprzedniej strony


Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Rejestr wniosków i zapytań radnych

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

Rejestr skarg i wniosków

Stały rejestr wyborców

Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja zdarzeń stanu cywilnego

Ewidencja gruntów na terenie miasta i gminy

Ewidencja mienia komunalnego

Ewidencja zobowiązań podatkowych

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja archiwalna

Zbiór aktów prawa miejscowego

wersja do druku | archiwum

Ewidencje, rejestry i archiwa


Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) :

Art.6.1.Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
[...]

3)zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

[...]

f)prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

tutaj znajdą Państwo informacje o dostępie do rejestrów, ewidencji i archiwów będących w posiadaniu gminy Nowogród Bobrzański.


Wprowadzono:2003-07-07 14:45:37przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2003-07-07 14:46:16przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.