Strona Główna  >  Podatki

Do poprzedniej strony


Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportu

Opłaty targowe

Podatki od : nieruchomości, od posiadania psów; opłaty administracyjne

wersja do druku | archiwum

Podatki
Obowiązek płacenia podatkówregulują nst. akty prawne:

1/ ordynacja podatkowa [ ustawa z 29.08.1997 r. tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ], w której mówi się, że :,, Podatnikiem jest osoba fizyczna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu ( art. 7 § 1 w/w ustawy ) oraz ,, Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości jest : Urząd Skarbowy, wójt, burmistrz, ( prezydent miasta ) starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji ..." [art.13 § 1 ].

2/ ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 nakłada na radę gminy zadanie : ,, Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ... "[ art. 18 ust. 2 pkt.8 ].

3) ustawy szczegółowe normujące poszczególne podatki, tj:

· ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84

· ustawa - podatek rolny z dnia 15 listopada 1984 r. oraz rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1990 r.

· ustawa - podatek leśny z dnia 30 października 2002 r.


Wprowadzono:2006-03-01 11:23:27przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-03-01 11:23:51przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:01 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.