Zebranie Wiejskie sołectwa Dobroszów Mały

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 03 stycznia 2022 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobroszów Mały

w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Dobroszów Mały kadencji 2019 – 2023

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Dobroszów Mały, że Zarządzeniem Nr 186/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.  zostało zwołane Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobroszów Mały na dzień 10 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 17:30, które odbędzie się w autokarze przy placu rekreacyjnym.

Proponowany porządek Zgromadzenia Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
  3. Przeprowadzenie wyborów na sołtysa:
  • Przedstawienie zasad i trybu wyborów organów sołectwa.
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie Zgromadzenia Wiejskiego.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

/-/ Paweł MierzwiakMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański