Zebranie wiejskie sołectwa Dobroszów Mały

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 03 stycznia 2022 r.

o zwołaniu Zgromadzenia Wiejskiego Sołectwa Dobroszów Mały.

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Dobroszów Mały, że Zarządzeniem Nr 185/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. zostało zwołane Zgromadzenie Wiejskie Sołectwa Dobroszów Mały celem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Dobroszów Mały kadencji 2019-2023 na dzień 10 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00, które odbędzie się w autokarze przy placu rekreacyjnym.

 

Proponowany porządek Zgromadzenia Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Dobroszów Mały kadencji 2019 – 2023
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

/-/ Paweł MierzwiakMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański