Przywrócenie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pielicach

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 20.09.2022 roku
w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia  z wodociągu publicznego w Pielicach (gm. Nowogród Bobrzański)
zaopatrującego miejscowość: Drągowina, Kaczenice, Sobolice, Kamionka, Kotowice,Niwiska, Pierzwin, Przybymierz, Skibice, Urzuty, Pielice gm. Nowogród Bobrzański oraz Piaski gm. Świdnica
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

 

https://bip.nowogrodbobrz.pl/275/1971/KOMUNIKAT_Panstwowego_Powiatowego_Inspektora_Sanitarnego_w_Zielonej_Gorze_0D_0Az_dnia_20_09_2022_roku_w_sprawie_przywrocenia_przydatnosci_wody_do_spozycia_0D_0Az_wodociagu_publicznego_w_Pielice__28gm__Nowogrod_Bobrzanski_29_0D_0Azaopatrujacego_miejscowosc_3A_Dragowina_2C_Kaczenice_2C_Sobolice_2C_Kamionka_2C_Kotowice_2C_0D_0ANiwiska_2C_Pierzwin_2C_Przybymierz_2C_Skibice_2C_Urzuty_2C_Pielice_gm__Nowogrod_Bobrzanski_0D_0Aoraz_Piaski_gm__Swidnica_0D_0A/Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański