Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina

drogagminnaZarząd Województwa Lubuskiego przyjął w dniu 20.04.2021 r. listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy w ramach zadania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w kwocie 920.586 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina”.
Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16497/–

 

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina” –
informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
typ/nazwa operacji
– typ: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
– nazwa: „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina”
cel operacji: Zaspokojenie celów społecznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ruchu pieszo – rowerowego poprzez przebudowę drogi ul. Kościelnej w miejscowości Drągowina o długości ok. 620 m. Operacja wpłynie na wzrost dostępności
do obiektów użyteczności publicznej oraz zapewni mieszkańcom bezpośrednie i sprawne połączenie infrastruktury drogowej z istniejącą siecią dróg publicznych, co przyczyni się do poprawy komfortu i warunków ruchu wszystkich użytkowników drogi.
. nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
2. wartość projektu: 1.446.781,37 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 920.586,00 zł

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

prow

 

Przed

PoMiasto nad Bobrem tel.(68) 329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN