Informacja dla rodziców dzieci kończących wychowanie przedszkolne i rozpoczynających naukę w szkole – Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające rok szkolny 2023/2024.

Podaje się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

-1 Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański

1 Zarządzenie nr 13 2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasady przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.

-2 Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2 Uchwała nr XLIV 246 2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r.

-3 Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium

3 Uchwała nr XLIV 247 2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r.

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN