Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego

konsultacjeOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska dla dla województwa lubuskiego”

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.), oraz art. 39, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:

„Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 18.07.2022 r. do 08.08.2022 r. Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska).

 

Załączniki:

Pismo Burmistrzowie Wójtowie WL

1. Ogłoszenie – konsultacje społeczne

2. Projekt Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego

2a. Załączniki do POŚ

3. Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko POŚ

4. formularz_zglaszania_uwag_POŚ

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański