Obowiązek składania deklaracji o źródłach ciepła

ciepłoPrzypominamy o obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.
Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:
– miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
– kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
Zobowiązanymi do złożenia deklaracji są:

– budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
– budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem, o ile wszystkie lokale zasilane są zarówno w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody z jednego źródła ciepła (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel) lub poszczególni właściciele lokali, jeżeli źródło ciepła zlokalizowane jest w lokalu mieszkalnym/niemieszkalnym;
– każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Deklaracje należy składać:

– online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
– w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Sposób wypełniania deklaracji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wzory wniosków znajdują się tutaj: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN