Konsultacje Społeczne

baner-konsultacje społeczne

Informacja nt. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański – publikacja z dnia 27-01-2021

Od. Dn. 27 stycznia 2021r. ukazała się informacja nt. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański. Poniżej link do obwieszczenia, w którym szczegółowo określono terminy i sposób udostępniania wykładanego dokumentu.  *** link do obwieszczenia ***

Ze względu na panującą epidemię, zachęcamy do przeglądania dokumentu na portalu e-mapa, pod adresem: http://nowogrodbobrzanski.e-mapa.net/  zachęcamy do udziału w dyskusji publicznej również w formie on-line.

Dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański – publikacja z dnia 03-09-2020

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, informuje iż dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański prowadzona będzie również, za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. w formie online. Link do sesji poniżej.

https://chmuranb.pl/index.php/call/hca7wbog

Sesja online będzie aktywna w dn. 10 września 2020r. od godz. 15.30.

Poprzez formę online będzie istniała możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisje obrazu i dźwięku, oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

(nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania, sesję on-line nawiązujemy bezpośrednio w przeglądarce internetowej, zalecana najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge, należy zezwolić przeglądarce na dostęp do mikrofonu i kamery, w systemie włączona będzie „poczekalnia” w której dostęp do webinarium będzie przyznawane przez moderatora.)

Informacja nt. wyłożenia do publicznego wglądu dwóch dokumentów planistycznych

Od dnia 13 lipca 2020r. ukazała się informacją nt. wyłożenia do publicznego wglądu dwóch dokumentów planistycznych tj. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański. Poniżej link do obwieszczenia, w którym zostały szczegółowo określone terminy i sposób udostępnienia wykładanego dokumentu.

Informacja nt. wyłożenia do publicznego wglądu dwóch dokumentów planistycznych

Od dnia 14 stycznia 2020r. ukazała się informacją nt. wyłożenia do publicznego wglądu dwóch dokumentów planistycznych tj. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Unii Europejskiej i 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim. Poniżej lin do obwieszczeń, w których zostały szczegółowo określone terminy i sposób udostępnienia wykładanych dokumentów.
Link do obwieszczenia w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański:

Link do obwieszczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Unii Europejskiej i 9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim:

ZAPROSZENIE

W związku z dodatkowymi konsultacjami społecznymi dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprosił na 30 stycznia 2018r. na godz. 16tą do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim właścicieli nieruchomości rolnych, które zlokalizowane są wzdłuż dróg (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) w celu omówienia propozycji zagospodarowania tych terenów w studium. Spotkanie odbędzie się w czasie działania punktu konsultacyjnego, w ramach działania punktu będzie można złożyć wnioski do nowego studium.

Już od wczoraj na naszej stronie internetowej na portalu mapowym o nazwie Gminny Portal Mapowy działa mapa interaktywna wraz zakładką za pomocą której można składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego . Mapa działa pod adresem: http://nowogrodbobrzanski.e-mapa.net/

A wnioski można składać poprzez zakładkę na pasku narzędzi tzw. ludzik z dymkiem.

Na mapie interaktywnej znajduje się projekt studium uwarunkowań Gminy Nowogród Bobrzański.

Zachęcamy do korzystania z portalu mapowego

Również od wczoraj został uruchomiony punkt konsultacyjny dot. konsultacji społecznych w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański.
Przypominamy punkt konsultacyjny będzie działał od 8 stycznia do 9 lutego 2018r. w godz. 16.00do 18.00 w każdy poniedziałek i wtorek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

fotorelacja z działania punktu konsultacyjnego

 

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, WEŹ UDZIAŁ W PLANOWANIU SWOJEGO OTOCZENIA
Najbliższe spotkania:

11 grudnia 2017r.:  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7 (czerwona sala) godz. 16.00
12 grudnia 2017r.:  Szkoła podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki 41 (świetlica) godz. 16:00
14 grudnia 2017r.:  Szkoła Podstawowa w Niwiskach, ul. Akacjowa 1 (stołówka) godz. 16.00
oraz :
Punkt konsultacyjny uruchomiony w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. J. Słowackiego 11
od dn. 08 stycznia 2018r. do 09 lutego 2018r.
w każdy poniedziałek i wtorek godz. od 16.00 do 18.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH


W zeszłym tygodniu Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w dn. 11, 12 i 14 grudnia 2017r. zorganizował spotkania otwarte nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański. Spotkania te zorganizowane były przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”
Wszystkie spotkania zorganizowane zostały w oparciu o program spotkań.

Spotkanie konsultacyjne 11 grudnia 2017r.

Spotkanie konsultacyjne 12 grudnia 2017r.

Spotkanie konsultacyjne 14 grudnia 2017r.

Przypominamy już od 8 stycznia 2018 do 9 lutego 2018 w Urzędzie będzie działać Punkt konsultacyjny w każdy poniedziałek i wtorek w godz. od 16.00 do 18.00.
Serdecznie zapraszamy

Data publikacji: 28-03-2019, 02-04-2019

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzański, informuje iż po przeanalizowaniu wniosków złożonych do projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański (wnioski rozpatrzone poprzez uwzględnienie lub nieuwzględnienie) oraz po wniesieniu planowanych założeń do dokumentu, wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu studium. O dalszych etapach będziemy informować na bieżąco. Poniżej wykaz wniesionych uwag:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje o dodatkowych wnioskach do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wnioski zostały złożone po terminie ustalonym na wniesienie wniosków i były procedowane. Lista złożonych wniosków poniżej:

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański