Konsultacje dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański lata 2022-2027

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański lata 2022-2027
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), uchwałą nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami) oraz uchwałą nr XLIV/406/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego (w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju), zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022-2027.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 28 marca 2022 r. do 2 maja 2022 r. (termin ustalony na min. 35 dni) lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Do pobrania:  strategia: SRG_NB

formularz_uwag_konsultacje_spoleczne

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.zapotoczna@nowogrodbobrz.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022-2027 odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański