Informacja o zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy do  30 kwietnia 2023 

Informacja o zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy do  30 kwietnia 2023 

 • Na podstawie 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r.,  poz. 2236), Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego informuje o przystąpieniu Gminy Nowogród Bobrzański do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 01.02.2023 do dnia 30 kwietnia 2023
 • Gmina Nowogród Bobrzański realizuje sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).
 • Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  – 1500 kg – II transza do dnia 30 kwietnia 2023 r

Uwaga: Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego  w ramach zakupu preferencyjnego dopuszcza, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości  mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na rok 2022 powiększa limit określony na rok 2023.

 • Zgodnie z przepisami ww. ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz osobom, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonały wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjność Budynków w zakresie głównego źródła ogrzewania.
 • Cena sprzedaży węgla –  1980 zł brutto za tonę.
 • Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny (zgodnie z załączonym wzorem) najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku.
 • Wniosek podlega weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o zakup węgla  wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie  o możliwości i dacie zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Termin oczekiwania jest uzależniony od ilości i terminów dostaw węgla do gminy.
 • Sprzedaż będzie realizowana zgodnie z kolejnością wypływów wniosków na 2023 do Urzędu Miejskiego
 • Uwaga!!! Sprzedaż węgla dla mieszkańców, którzy złożą wnioski na 2023 rok rozpocznie się dopiero po zakończeniu realizacji dostaw dla mieszkańców, których wnioski nie mogły być zrealizowane do końca 2022 roku ze względu  brak dostaw od dostawcy zamówionego węgła przez Gminę.
 • Po zapłaceniu za węgiel mieszkaniec otrzyma fakturę i dokument WZ oraz zostanie wskazane miejsce odbioru węgla. Nie ma możliwości zmiany miejsca odbioru węgla.

Mieszkaniec jest zobowiązany do zapłacenia za węgiel w ciągu 2 dni roboczych.

 • Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul Słowackiego 11, osobiście w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).
 • Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla będzie zależał od firmy Węglokoks SA Katowice od której Gmina zobowiązana jest do zakupu węgla dla mieszkańców.
 • Dystrybucją węgla dla mieszkańców zajmuje się:  
 1. Firma Usługowo Handlowa Leszek Wieczyński „W SPADKU” Nowogród Bobrzański ul.  Młyńska 3,
 2. PRIMO S.C. Robert Milto, Piotr Pruszkowski Nowogród Bobrzańskim  ul.   Bogaczowska 14

 

Wniosek o zakup węgla,   format word:  wniosek o zakup węgla na 2023 rok

Wniosek o zakup węgla,   format PDF:     wniosek o zakup węgla na 2023 rokMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN