Gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Dnia 03 czerwca 2022 roku odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Czysty świat – człowiek rad”

 

XXI edycja konkursu „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

To już 21 lat jak promujemy działania wśród naszych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.

Konkurs miał charakter międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w turnieju wiedzy, ćwiczeniach praktycznych i artystycznych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Czysty świat – człowiek rad”.

Celem konkursu było wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony w formie zabawowej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczeniu czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowieniu im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska. Przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia w swojej Małej Ojczyźnie.

Zadania konkursowe były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała działanie każdemu uczniowi. Tematyka zadań i sposób realizacji zadań angażowały nie tylko uczniów, ale ich rówieśników i rodziców, będących współtwórcami procesu edukacji ekologicznej.
Założeniem konkursu było  również ukazanie atrakcyjności zagadnień ekologicznych, poprzez możliwość skutecznego działania w środowisku i dla środowiska.

W konkursie brały udział następujące placówki:,  Szkoła Podstawowa nr 1- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa nr 2- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa – Wicina, Szkoła Podstawowa – Niwiska,  Szkoła Podstawowa – Wichów, Szkoła Podstawowa – Wężyska, Przedszkole nr 1 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole nr 2 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole – Przylep.

Uczniowie nad zadaniami pracowali od listopada 2021r. do maja 2022r.

Podsumowanie pracy odbyło się na Gali dnia 3 czerwca 2022 r.  w Guzowie. Przy udziale gości zaproszonych uczestnicy wykonywali zadania o tematyce ekologicznej, oraz prezentowali realizację swoich zadań konkursowych.

 1. Gazetka szkolna z realizacji zadań festiwalowych.
 2. Robimy kosze do recyklingu z odpadów. Wykonujemy kosze z odpadów każda klasa/grupa do swojej sali – segregacja -cały rok. Kosze na makulaturę, nakrętki, plastik, szkło itp.
 3. W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”. Prezent dla najbliższych. Szyjemy maskotki -owady zapylające ze starych ubrań.
 1. Dzieci -dzieciom. Czysty świat –człowiek rad. Uczniowie klas starszych prowadzą lekcje, warsztaty dla klas młodszych z wybranego tematu:
  1. Zatruta ziemia.
  2. Jak długo odpady pozostaną w środowisku?
  3. Śmieci prapradziadków.
  4. Śmietnikowy krajobraz.
  5. Złe odpady i dobre rady.
  6. Jakie “skarby” znajdą ludzie za 500 lat?

 

 1. My mali i młodzi potrafimy dbać o środowisko – część artystyczna pt.” Czysty świat -człowiek rad”
 2. Happening – Czysty świat -człowiek rad. Organizacja happeningu promującego działania proekologiczne. Rozdajemy mieszkańcom torby uszyte przez dzieci. Przemarsz ulicami miasta, tak aby zwrócił uwagę jak największej liczby osób na dany problem.
 1. Coś dla Ziemi. Wizyta np. na wysypisku, oczyszczalni ścieków. Zadania na rzecz Środowiska. Współpraca z nadleśnictwem, urzędem, sołectwem, itp.

Do realizacji zadań w placówkach dzieci chętnie przystąpiły, część pracowało nad jednym zadaniem, inne pracowały nad wieloma zadaniami,  indywidualnie lub w zespołach. Do zadań niejednokrotnie dołączyły się całe rodziny. Uczniowie i przedszkolaki otrzymały indywidualne nagrody.Za zrealizowanie zadań wszystkie placówki otrzymały nagrody, gdyż nie rywalizowaliśmy ze sobą tylko ze złymi nawykami.

 

 

Zadanie pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański