Projekty, które zmienią lubuską wieś również w Gminie Nowogród Bobrzański

grafika kolejne dofinansowanieW dniu 27.07.2018 r. zostały opublikowane wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.” – Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 206 ofert na kwotę ponad 1,8 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne złożyły 40 ofert (20 proc.), fundacje 17 (8 proc.), a stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe 149 (72 proc.) Na etapie oceny formalnej odpadło 68 ofert, a 16 nie uzyskało minimalnej ilości 60 punktów. 52 oferty uzyskały powyżej 60 punktów, ale nie zmieściły się w limicie środków.

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazła się oferta Koła Gospodyń Wiejskich Przybymierz na realizację zadania „Odnawiamy i Rozwijamy Przybymierz”. W ramach tego projektu zostanie doposażona kuchnia w świetlicy wiejskiej w Przybymierzu i na to zadanie udało się pozyskać środki finansowe w kwocie 10.000 zł.

Więcej na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/news/23922/806/Projekty-ktore-zmienia-lubuska-wies/d,news-bootstrap/

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna pod adresem: http://bip.lubuskie.pl/system/obj/39388_Wyniki_konkursu_Lubuska_Odnowa_Wsi.pdf

Pozyskiwanie środków zewnętrznych – „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”.

grafika dofinansowanieKolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje w gminie Nowogród Bobrzański

W dniu 24 lipca 2018 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród wniosków zakwalifikowanych do udzielenia pomocy znalazł się wniosek Gminy Nowogród Bobrzański na realizację operacji pod nazwą: „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Bogaczów i Pierzwin na terenie Gminy Nowogród Bobrzański”. Kwota przyznanej pomocy to aż 746.891,00 zł i warto zaznaczyć, że jest to największe przyznane dofinansowane w ramach tego typu projektów w województwie lubuskim.

Więcej na stronie internetowej: prow2014-2020.lubuskie.pl/2018/07/26/kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-swietlice-zabytki-i-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej/

logotypy_PROW

Kolejne pozyskane środki na inwestycje w Gminie Nowogród Bobrzański „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański”

grafika kolejne środki Jest nam niemiernie miło poinformować, że kolejny projekt Gminy Nowogród Bobrzański został wybrany do realizacji. Tym razem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Między Odrą a Bobrem. Na realizację operacji pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klępinie i Urzutach oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach w gminie Nowogród Bobrzański” przyznano kwotę pomocy w wysokości 213.279,00 zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,357,wyniki-naborow-lsr12018-oraz-22018.html

Razem ocalimy od zapomnienia – Nabór uczestników projektu

grafika - razem ocalimyW ramach realizacji projektu „ Razem ocalimy od zapomnienia”, Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” – Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ogłasza nabór uczestników projektu „Razem ocalimy od zapomnienia”

„Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Czysty świat wokół nas”

błękitny festiwalZakończono realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Czysty świat wokół nas”  Zadnie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 16.275,30 zł.

happening

„Remont dachu na dzwonnicy w Kaczenicach”.

projekt remont dachu Kolejne dofinansowanie na remont dzwonnicy w Kaczenicach.
Pozyskano kwotę 11.000 zł od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na realizację zadania „Remont dachu na dzwonnicy w Kaczenicach”.

Więcej o dotacji:
https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/idn:18603.html

 

Pozyskane kolejne środki finansowe na utworzenie mieszkań socjalnych

mieszaknia socjalneInformujemy, ze Gmina Nowogród Bobrzański pozyskała kolejne środki finansowe na utworzenie mieszkań socjalnych. Bank Gospodarstw Krajowego przyznał kwotę 196.800,49 zł na realizacje zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach tej inwestycji powstaną cztery mieszkania socjalne.

Wykaz wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat Finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych na stronie: https://www.bgk.pl/bip/720/

logotyp banku BGK

Kolejne pozyskane środki na działania sportowe – z Ministerstw Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub”

baner graficznyKolejne pozyskane środki na działania sportowe na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż dwa stowarzyszenia otrzymały dofinansowania w kwocie po 10.000 zł z Ministerstw Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub” na działania sportowe realizowane na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. W/w dofinansowanie otrzymały kluby sportowe:
GMINNY KLUB SPORTOWY „FADOM”
Lubski Klub Sportowy Karate „OYAMA”

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Więcej na temat programu Klub: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html

Lista klubów, które uzyskały dofinansowanie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2315,Informacja-o-wynikach-naboru-na-realizacje-Programu-KLUB-na-rok-2018-w-ramach-ro.html

Prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach

grafika Informujemy, że w dniu 18.06.2018 r. została podpisana umowa nr DS.I.25/2018 z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych pn. prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Wartość dofinansowania: 20.000,00 zł

Dnia 15.10.2018 r. został podpisany aneks nr 1, zwiększający dofinansowanie do kwoty 29.500 zł

lubuskie

Spotkania wokół śmietnika

post

 Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w miesiącach maj/czerwiec dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracownika Urzędu Miejskiego na temat segregacji odpadów. Poprzez zabawę dzieci poznały i utrwaliły pojęcia takie jak: recykling, segregacja, kompostowanie. Dzieci zaskoczyły prowadzących dużym zasobem wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami. Bez problemu porozdzielały odpady na odpowiednie frakcje, wiedziały co zrobić ze zużytymi bateriami. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach. W nagrodę za aktywne uczestnictwo w zajęciach Pan Bóbr wręczył dzieciom upominki m.in. książeczki edukacyjne, plany lekcji, ulotki o segregacji. Ponadto każda z placówek otrzymała zestaw koszy do segregacji, by wiedza, którą przyjęły nie poszła w przysłowiowy las.
Program Priorytetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pod hasłem Kampania edukacyjno- informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA.

happening

Festyn Ekologiczny

postDnia 16 czerwca w godzinach 13-19 odbył się Festyn Ekologiczny, na którym mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański mogli wziąć udział w zabawach oraz prelekcjach dotyczących segregowania odpadów. Najmłodsi uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w quizach i warsztatach dotyczących recyklingu i segregacji, a ponadto mieli możliwość wykonania własnych toreb wielokrotnego użytku. Zgromadzeni Mieszkańcy mogli wziąć udział w prelekcji Projektantki Pani Mileny Tyczyńskiej, która jest twórcą coraz bardziej rozpoznawalnej na terenie kraju marki MP Project, oferującej usługi w zakresie projektowania unikatowych przedmiotów metodą upcyklingu (celem firmy jest budowanie świadomości na temat gospodarowania odpadami poprzez promocję slow fashion oraz eco designu). Pani Milena opowiedziała o tym jak ważne jest segregowanie odpadów i dbałość o środowisko, pokazała mieszkańcom, co można wytworzyć ze starych, nieprzydatnych przedmiotów oraz zaprezentowała swoje prace. Dużym zainteresowaniem podczas festynu cieszyła się również Akcja „Wymień telefon na sadzonkę”- Mieszkańcy mogli oddać stare, niedziałające, nieużywane telefony w zamian za sadzonkę kwiatową.
Cała akcja odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Program Priorytetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pod hasłem Kampania edukacyjno- informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA.

happening

Projekt „Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy”

grafika - logotypInformujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Pocztowa 7 wraz z partnerem niemieckim: Stadt Lübbenau / Spreewald z siedzibą Lübbenau (03222) Kirchplatz 1 realizuje projekt „Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy”, w ramach którego w dniach od 22.06.2018 r. do 24.06.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Aż 3 złożone przez Gminę Nowogród Bobrzański i 1 przez Miejsko-Gminny Ośrodek projekty otrzymają dofinansowanie

baner----Dnia 15.06.2018r. w biurze Euroregionu Spree-Neiße-Bober
w Guben odbyło się 8 posiedzenie Euroregionalnej Komisji
Oceniajacej (EKO), działającej w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2010.
Podczas posiedzenia zatwierdzono 96 projektów, w tym aż 3 złożone
przez Gminę Nowogród Bobrzański i 1 przez Miejsko-Gminny Ośrodek,
Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. Podane w zastawieniu kwoty to wartość wnioskowanego dofinansowania w euro.

ttt

 

 

 

logotypy

„Z Boberkami BZ WBK wśród zabytków Gminy Nowogród Bobrzański”

boberki grafikaMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zakończył realizację projektu „Z Boberkami BZ WBK wśród zabytków Gminy Nowogród Bobrzański”
w ramach konkursu grantowego „Tu Mieszkam, Tu zmieniam”. Na terenie gminy
oznakowane zostały trzy zabytki: wzgórze zamkowe, ruiny kościoła w Podgórzycach, dzwonnica w Kaczenicach. Przy każdym z nich
ustawiono Boberka BZ WBK (rzeźbę) z tablicą informującą o zabytku i dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK.

 

 

Spotkanie polsko-niemieckie w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”

Polsko Niemieckie Dni DzieciGmina Nowogród Bobrzański z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010)  ul. Słowackiego 11  wraz z partnerem niemieckim:  Ensemble „Pfiffikus 1979” e.V. z siedzibą Cottbus (03050) Theodor-Storm-Str. 22 w dniach od 25.05.2018 r. do 27.05.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim zorganizowała spotkanie polsko-niemieckie w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”. W ramach projektu dzieci i młodzież w wieku od 10 do 13 lat z Polski i z Niemiec uczestniczyła w zajęciach sportowych. W ramach spotkania uczestnicy wymienili się wiedzą i doświadczeniem oraz uzyskali nowe umiejętności w zakresie różnych form sportu i rekreacji.

Na początek odbyły się zajęcia integracyjne i został stworzony mini słownik polsko-niemiecki oraz plakietki z imionami uczestników. Następnie zostały rozpoczęte  zajęcia projektowe, omówione zasady i terminarz zmagań oraz przeprowadzono gry sportowo-zręcznościowe na hali sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Atrakcje drugiego dnia spotkania zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część były to zajęcia sportowo-zręcznościowe na boisku. Zostały rozegrane takie konkurencje jak: rzut do celu, segregowanie, labirynt, przekładanie i inne. Natomiast druga część dnia poświęcona była konkurencjom sportowym na dmuchanych atrakcjach. Na koniec zostały podsumowane wyniki. Uczestnicy poprzez działania zorganizowane zdobyli nowe umiejętności i wiedzę na temat różnego rodzaju gier sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji turniejów w tym zakresie w Polsce i w Niemczech. Wszelkie działania z dwóch pierwszych dni były fotografowane i zdjęcia te zostały wykorzystane podczas prezentacji multimedialnej trzeciego dnia. Trzeciego dnia odbyła się wspomniana wcześniej prezentacja multimedialna zdjęć i filmów z realizowanego projektu. Uczestnicy projekty mogli raz jeszcze powspominać wydarzenia z dwóch poprzednich dni. Został również podsumowany projekt.

Informacje o realizacji projektu zostały również zamieszczone na stronie internetowej partnera niemieckiego: https://deref-gmx.net/mail/client/oPQgVXMF5Ds/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fensemble-pfiffikus.de%2Fdeutsch-polnische-kindertage-vom-25-05-27-05-18.html

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

logotypy unijne

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański