Dofinansowanie na remont nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrz. i Przybymierzu.

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 31.08.2023 r. podpisała w Wojewoda Lubuskim umowę nr 34/8/38/2023 i nr 26/8/37/2023 na realizację następujących zadań: „Remont nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna odc. 1 od 0+000 do 0+100 km szer. 6 m, odc. 2 od 0+100 di 0+205 km szer. 5,5 odc. 3 od 0+000 do 0+245 km szer. 5,2” i „Remont nawierzchni asfaltowej w Przybymierzu dz. nr 415 obręb 0017 ul. Rzeczna od 0+135 km do 1+385 km” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Wartość całkowita Nowogród Bobrzański ul. Fabryczna: 386.462,28 zł, w tym dofinansowanie: 231.877,36 zł

Wartość całkowita Przybymierz ul. Rzeczna: 586.322,42 zł, w tym dofinansowanie: 351.793,45 zł

 

Więcej: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/nabor-wnioskow-styczen-2023-remonty

 

Dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2021 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 24.11.2021 r. podpisała z Wojewodą Lubuskim umowę nr 16/2021 na realizację własnych zadań bieżących w 2021 r. na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch” w Klubie Dziecięcym przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Gmina uzyskała dotację w kwocie 16.200 zł

Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim – wykonanie toalet oraz pochylni

Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w DrągowinieMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN