UWAGA MIESZKAŃCY

informacja_dzikiUWAGA !!!

W dniu 18-09-2015 (piątek) w godzinach 7:30 do 10:00

przy ul. Młyńskiej, Zacisze i Sportowa odbędzie się pędzenie dzików.
Kierunek pędzenia od ul. H.Brodatego do ul. Fabrycznej
PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI !

Informacja USC

informacja-szablonINFORMACJA

URZĄD STANU CYWILNEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM INFORMUJE:

zgodnie z art. 125. ust. 3.4. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, poz. 1741 – wydanie odpisu, zaświadczenia przez Urząd Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wydanie odpisu, zaświadczenia przez Urząd Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Pomysł do Budżetu 2016

pomysł do budzetu

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia propozycji pomysłu do zrealizowania w ramach programu „Pomysł do budżetu 2016”. Dokumentacja dotycząca programu włącznie z regulaminem dostępna poniżej.

Informacja z dnia 30 września 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2015 roku zakończył się etap I programu „Pomysł do budżetu 2016”, podczas którego mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański mogli zgłaszać swoje pomysły do realizacji.

W tym samym dniu o godzinie 15.15 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się losowanie członków do Komisji w ramach Programu Pomysł do budżetu 2016. Zgodnie z zapisami Regulaminu programu (§ 3 punkt 5), spośród zgłoszonych chętnych przedstawicieli mieszkańców wylosowano trzy osoby, które wejdą w skład sześcioosobowej Komisji: Pan Roman Balak, Pani Dorota Szmit, Pan Andrzej Brodzik.

Link do zarządzenia: Powołanie komisji do spraw programu „Pomysł do budżetu 2016”

Prace Komisji planowane są w okresie 30 września 2015 – 5 października 2015 roku. Po tym okresie Komisja przedstawi listę pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Dodatkowo udostępniony zostanie formularz do głosowania tradycyjnego oraz platforma do głosowania internetowego.

Protokół z prac komisji z dnia 01-10-2015: kliknij link

Protokół z prac komisji z dnia 02-10-2015: kliknij link

Protokół z prac komisji z dnia 05-10-2015: kliknij link

Protokół z prac komisji z dnia 05-10-2015: kliknij link

Informacja z dnia 5 października 2015 roku

Lista pomysłów spełniających kryteria formalne w ramach programu:

skan

Informacja z dnia 6 listopada 2015 roku

PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych prac Komisja dokonała wyłonienia propozycji pomysłów, które w ramach limitu środków uzyskały największą ilość głosów w danych grupach. Wyniki prezentuje poniższa tabela. Szczegółowe informacje dotyczące ilości głosów oddanych na pomysły znajdują się w protokole z prac komisji udostępnionym poniżej.

Wyniki

Protokół z prac komisji z dnia 06-11-2015: kliknij link

Protokół z prac komisji z dnia 18-11-2015: kliknij link

Protokół z prac komisji z dnia 23-11-2015: kliknij link

Informacja – zebranie wiejskie sołectwa Kotowice

informacja-szablonObwieszczenie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 02-09-215 o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kotowice dla wyboru Sołtysa Kotowic

 skan-zebranie

Informacja – nieczystości płynne

informacja-szablonI N F O R M A C J A

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYWOŻENIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI DO OCZYSZCZALNI W INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH, MOŻNA KORZYSTAĆ Z USŁUG FIRMY P.H.U. SMOTI Z ZAWADY. TELEFON KONTAKTOWY TO 606934039.
CENY ZA USŁUGĘ WYNOSZĄ:
DO 5m3 – 150 zł/brutto
DO 8m3 – 200zł/brutto
Do 10m3 – 230zł/brutto
15m3 – 300zł/brutto

Praca w Wojsku !

wojsko-pracaAtrakcyjne miejsca pracy w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ponad 170 dobrze płatnych miejsc pracy !

skan-wojsko-praca

Sesja Rady

radamiejskaMIESZKAŃCY GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 4 września 2015r. (piątek) o godz. 16:00 w sali MGOKSIR w Nowogrodzie Bobrzańskim  ul. Pocztowa 7

XV sesji  Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

**porządek obrad**

Zmiana Organizacji Ruchu

zmiana organizacji ruchuInformacja dotycząca zmian organizacji ruchu ze względu na przebudowę  ul. Grunwaldzkiej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w dniach od 1 września 2015 roku do odwołania nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach: Kochanowskiego oraz Marcinkowskiego. Obie ulice jadąc od strony ulicy Pocztowej – zostaje wprowadzony znak zakaz zatrzymywania się i postoju po prawej stronie.

Przystanek dla autobusów szkolnych dla uczniów i dzieci w tym okresie zostaje przeniesiony na ulicę Marcinkowskiego na wysokości bramy wjazdowej.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania

zaproszenieStowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania

“MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
oraz Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Zapraszają

Mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański na spotkanie konsultacyjne dotyczące celów do realizacji
w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014 – 2020
Miejsce spotkania:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7

Termin: 08.09.2015 godz. 16.00
logotypy

 

Bieg bobra 2015- fotorelacja

birg_bobra_fotorelacja

 

FOTORELACJA

Bieg „BOBRA” 2015
29 sierpnia 2015
trasa przebiegu ok. 2,5 km

 

 
 

 

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański