„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania :
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

Happening Ekologiczny „Spotkania wokół śmietnika”

post27 kwietnia br. Na placu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się happening ekologiczny. W wydarzeniu brały udział dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli. Podczas happeningu dzieci celebrowały Święto Dnia Bobra, który jest znakiem rozpoznawczym Gminy Nowogród Bobrzański. Gościem specjalnym tego wydarzenia była maskota gminna Pan Bóbr, który opowiedział dzieciaczkom o swoim środowisku naturalnym o raz o tym, że nie wolno go zanieczyszczać, gdyż stwarza to zagrożenie dla środowiska bobrów, ponadto dał wykład na temat tego jak ważne jest utrzymywanie czystości, jak ważny jest recykling, jakie zasady obowiązują przy segregacji. Najmłodsi uczestnicy happeningu mieli okazje wykazać się umiejętnościami segregacji podczas wyprawy za poszukiwaniem odpadów. Miały za zadanie posegregować znalezione w parku odpady, a także sprawdzić jak obowiązek segregacji jest przestrzegany przez mieszkańców miasta Nowogród Bobrzański. Starsi uczniowie mieli do dyspozycji farby w sprayu oraz zużyte opony do tworzenia kwiatoumilaczy. Efekty ich pracy można podziwiać na placu zabaw znajdującym się przy Domu Kultury.

Program Priorytetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pod hasłem Kampania edukacyjno- informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA.

happening

„Polsko-Niemieckie Dni Dzieci” – spotkanie 25-05-2018

dni dzieci baner

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański z siedzibą Nowogród Bobrzański (66-010) ul. Słowackiego 11 wraz z partnerem niemieckim: Ensemble „Pfiffikus 1979” e.V. z siedzibą Cottbus (03050) Theodor-Storm-Str. 22 realizuje projekt „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”, w ramach którego w dniach od 25.05.2018 r. do 27.05.2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się spotkanie polsko-niemieckie.

 

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

logotypy euroregion

 

„Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”

dni dzieci banerInformujemy, że w dniu 19.02.2018 r. została podpisana umowa nr 173/18 ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie na realizację zadania w ramach Programu Współpracy IINTERREG VA BRANDENBURGIE – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Tytuł projektu: „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”.

Wartość projektu: 11.752,65 EURO
Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 9.989,75 EURO

 

 

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

logotypy euroregion

 

Zadanie w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok w miejscowości Nowogród Bobrzański

baner rekreacjaInformujemy, że w dniu 30.04.2018 r. została podpisana umowa nr DS.II.512.3.10.2018 z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację zadania w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok w miejscowości Nowogród Bobrzański.

Wartość inwestycji: 105.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 28.680,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego na konserwację dzwonnicy w Kaczenicach

dzwonnica Kaczenice

Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego!

W ramach przyznanego dofinansowania w kwocie 20.000,00 tys. zł co stanowi 50% kosztów całej inwestycji wykonane zostaną prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach, które polegać będą na remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

Gmina znalazła się wśród 35 podmiotów, które otrzymały dotacje na łączna kwotą w wysokości 950.000,00 tys. zł.

 

 

 

Dofinansowanie z Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok

basenyGmina Nowogród Bobrzański znalazła się wśród 14 gmin województwa lubuskiego,

które otrzymały dofinansowanie z Programu Inwestycyjnego

pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok.

Kwota dofinansowanie to 28 680,00 zł

więcej na: http://lubuskie.pl/news/23118/806/Rekreacja-nad-lubuska-woda/d,news-bootstrap/

Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych

W związku z umową partnerską z dnia 2 stycznia 2017 roku na rzecz projektu pt.: 'Tworzenia i wdrożenie  usług administracji w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” składanego do konkursu nr RPL8.02.01.02-IŹOO-08-K01/17  w ramach Negroidalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra, w Gminie Świdnica 23 października podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr  RPL8.02.01.02-08-0001/17-00.

Wdrażamy projekt e-usług publicznych w Gminie Świdnica

Jest nam niezmiernie  miło poinformować, że w dniu 15.12.2017 r. Euroregionalna Komisja Oceniająca w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Programu

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 zatwierdziła wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o dofinansowanie zadania „Polsko – Niemieckie Dni Dzieci”

Wartość projektu: 17.644,35 euro, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14.997,70 euro

Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

błękitny festiwalWniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”  został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i instytucja ta planuje jego dofinansowanie roku 2018 r. dotacją na cele bieżące do kwoty 16.275,30 zł

happening

 

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzańskim na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 43.626,13 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Żarskiej 14, w wyniku którego powstaną 2 lokale socjalne został zakwalifikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego do udzielenia finansowego wsparcia.

Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański

baner - informacjaInformujemy, że w dniu 12.12.2017 r. została podpisana umowa nr 2017/NZ-ur/169/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zakup 2 agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowogród Bobrzański”.
Wartość inwestycji: 20.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 10.000,00 zł

Agregaty będą użytkowane przez:
– OSP Niwiska
– OSP Wysoka

 

wwwww

 

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

baner - infrastrukturaNazwa Programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471 F
w m. Nowogród Bobrzański

Kwota dofinansowania: 1.875.649,00 zł

Rok, w którym dotacja została przyznana: 2016

Projekt – „Aktywna Tablica”

baner aktywna tablicaGmina Nowogród Bobrzański uzyskała dotację w kwocie 56.000, 00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Dnia 27.10.2017 r. została podpisana umowa nr 298/2017 z Wojewodą Lubuskim na zakup sprzętu informatycznego dla wszystkich czterech szkół, znajdujących się na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

Obecnie trwa wybór wykonawcy i ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę w/w sprzętu. Zapytanie dostępne pod adresem: https://nowogrodbobrz.pl/?p=13217

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

baner - oczyszczalnie„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu

1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– typ: „Gospodarka wodno-ściekowa
– nazwa: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

• cel operacji: Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, co stanowi 724 mieszkańców oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów obejmującą 12 mieszkańców tej miejscowości.

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2. wartość projektu: 2.815.474,02 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROWMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański