Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim

chodnik winiaryDnia 31.07.2018 r. została zakończona inwestycja „Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 42.526,80 zł został zmodernizowany ciąg pieszy usytuowany wzdłuż działki i budynku przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6. Chodnik ten łączy się z drogą między budynkami mieszkalnymi przy ul. Winiary 12 i 14 (Działka nr 1680/1 i 1680/4) i ciągiem pieszym na ul. Szkolnej. Chodnik wykonany jest z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, ograniczony z dwóch stron obrzeżami betonowymi, szerokość wynosi ok. 4,20 m, a długość całkowita wynosi ok. 80 m; razem powierzchnia ok. 336 m2.

Zakończona iwestycja – wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Drągowinie

grafikaW dniu 12.04.2018 r. została zakończona inwestycja pn. „Wykonanie piłkochwytów na dz. nr 77 w Drągowinie”. Za kwotę 13.280,00 zł wykonano 2 szt. piłkochwytów o wysokości 5 m i łącznej długości 80 mb.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niwiska

 

08 grudnia 2017 r. został zakończony pierwszy etap inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niwiska”.

Za kwotę 5.935,00 zł opracowano dokumentację projektową, natomiast za kwotę 7.866,34 zł zakupiono materiały na wykonanie ok. 133,5 mb ogrodzenia panelowego oraz bramę dwuskrzydłową. Ogrodzenie zostało wykonane w ramach czynu społecznego mieszkańców.

Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękujemy.

Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. zakończono inwestycję pn. „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Inwestycja była realizowana od roku 2015. W ramach inwestycji powstał plac zabaw wraz ze strefami bezpiecznego upadku, wykonano 52 m2 chodnika i podjazdu z kostki betonowej oraz żwirową ścieżkę, wymieniono bramę wejściową na teren Wzgórza Zamkowego oraz wykonano oświetlenie parkowe całego terenu rekreacyjnego.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 176 760,75 zł.

Modernizacja drogi ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim

droga wianiaryW dniu 01.12.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą
„Modernizacja drogi ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
Zadanie było realizowane w roku 2017. Za kwotę 67.220,00 zł
została wymieniona nawierzchnia drogi wraz z krawężnikami oraz
została wykonana modernizacja chodnika. Inwestycja została wykonana
na terenie należącym do Gminy Nowogród Bobrzański.

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowa lokalu dąbrowskiegoW dniu 01.12.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1
w Nowogrodzie Bobrzańskim”
.
Zadanie było realizowane od roku 2016. Za kwotę 53.763,37
zł została przeprowadzona przebudowa całego lokalu mieszkalnego,
w tym:
1. Wyodrębnienie łazienki z części kuchni,
2. Wymiana tynków, podłóg, sufitów, okien, drzwi
3. Wykonanie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania
4. Wykonanie wentylacji

Budowa komina w budynku komunalnym ul. Dworcowa 24 w Nowogrodzie Bobrzańskim

komin-dworcowaW dniu 30.11.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Budowa komina w budynku komunalnym ul. Dworcowa 24
w Nowogrodzie Bobrzańskim”
.
Zadanie było realizowane od roku 2016. Za kwotę 21.650,00 zł zostały wykonane kanały wentylacyjne i spalinowe.
Dzięki tej inwestycji poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców
i zapewniono możliwość wykonania ogrzewania centralnego na paliwo stałe.

Budowa boiska sportowego w m. Białowice

boisko białowiceW dniu 30.11.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Budowa boiska sportowego w m. Białowice”.

Zadanie było realizowane od roku 2016 r. Za kwotę 14.949,32 zł został wykonany projekt zagospodarowania, wyrównany
teren, posiana trawa i zamontowane bramki do piłki nożnej. Inwestycja
w roku 2017 była realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

 

 

Doposażenie placu zabaw w m. Dobroszów Wielki

baner-dobroszow-plac-zabawW dniu 30 listopada 2017 r. została zakończona inwestycja
pn. „Doposażenie placu zabaw w m. Dobroszów Wielki”.
W ramach inwestycji na placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe, ławki oraz wykonano strefy bezpiecznego upadku.

Koszt inwestycji – 22.532,53 zł.

 

 

Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Dobroszów Wielki

baner-cmentarzDnia 07 listopada 2017 r. została zakończona inwestycja pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Dobroszów Wielki”.
W ramach inwestycji zamontowano 107,5 m ogrodzenia panelowego z podmurówką. Koszt inwestycji to 10.700,00 zł.

Inwestycja została sfinansowana z funduszu sołeckiego oraz nagrody dożynkowej sołectwa.

 

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Os. Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

przebudowaW dniu 05.12.2017 r. zakończono inwestycję pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Os. Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim.” Inwestycja polegała na wydzieleniu
w mieszkaniu łazienki.

Koszt inwestycji – 11.000,00 zł.

Budowa ogrodzenia terenu przy budynku socjalnym ul. Dąbrowskiego 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner inwestycjaW dniu 29.11.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu przy budynku socjalnym ul. Dąbrowskiego 14 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.  Za kwotę 6.500 zł wykonano ok. 47 mb ogrodzenia panelowego.

 

Budowa ogrodzenia terenu przy budynku socjalnym ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner nad bobrem9W dniu 29.11.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu przy budynku socjalnym ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Za kwotę 6.000 zł wykonano ok. 43 mb ogrodzenia panelowego.

Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ogrodzeniem pozostałej części działki nr 1865

baner-ogrodznieW dniu 29.11.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ogrodzeniem pozostałej części działki nr 1865”. Za kwotę 38.731,16 zł zakupiono materiały na wykonanie ok. 225 mb ogrodzenia panelowego oraz bramę. Ogrodzenie zostało wykonane w ramach czynu społecznego mieszkańców. Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękujemy.

Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary, ul. Szkolna, ul. Młyńska w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-oswietlenieW dniu 31.10.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary, ul. Szkolna, ul. Młyńska w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Za kwotę 10.600,00 zł wymieniono 6 lamp parkowych (4 na ul. Winiary, 1 na ul. Szkolnej i 1 na ul. Młyńskiej (Schodki)

 

 

 

 

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański