Dwa projekty ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – Nowy Początek”.

startuj z FIO

Na terenie gminy Nowogród Bobrzański w roku 2020 są realizowane dwa projekty ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – Nowy Początek”.

1. Patron – Stowarzyszenie FIBER i Grupa Nieformalna pod nazwą „Pomocne Boberki” realizują projekt pn. „Boberek uczy bezpieczeństwa” – dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł
2. Patron – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim i Grupa Nieformalna pod nazwą „Grupa Nowogrodzka” realizują projekt pn. „Kultura w dobie koronawirusa”– dofinansowanie w kwocie 5.000,00

logotyp

Kolejne umowy na dofinansowanie modernizacji dróg podpisane

drogi gminne dofinansowanieW dniu 28.05.2020 r. Gmina Nowogród Bobrzański zawarła trzy umowy dot. przyznanych dotacji celowych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tym razem zostaną wyremontowane drogi w miejscowościach: Kotowice, Skibice i Nowogród Bobrzański. Łączna wartość uzyskanego wsparcia wynosi: 112.852,50 zł

O otrzymanym dofinansowaniu pisaliśmy tutaj: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18972

logotyp lubuskie

Umowa Maluch+

Umowa maluch plusInformujemy, że w dniu 29.05.2020 r. została podpisana umowa nr 35/2020 z Wojewodą Lubuskim
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Maluch +” 2020.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 24.300 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

maluch+

Realizacja zadań publicznych Województwa Lubuskiego – cztery stowarzyszenia z Gminy Nowogród Bobrzański uzyskały dofinansowanie

realizacja-zadanInformujemy, że aż cztery stowarzyszenia z Gminy Nowogród Bobrzański uzyskały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w formie wsparcia w 2020 roku w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.
– Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach – „Na STRAŻy mieszkańców Niwiska” – 10.000 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim – „Razem dla mieszkańców wsi” – 10.000 zł
– Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa – „Razem możemy więcej” – 10.000 zł
– Koło Gospodyń Wiejskich w Urzutach – „Spotkajmy się i poszukajmy kwiatu paproci – Noc Świętojańska” – 7.927,00 zł

Więcej o konkursie: https://lubuskie.pl/news/26752/806/Lubuska-Odnowa-Wsi-rusza-nabor-wnioskow

Wyniki konkursu: https://bip.lubuskie.pl/808/3565/Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_Wojewodztwa_
Lubuskiego_w_formie_wsparcia_w_2020_roku_w_obszarze_rozwoju_obszarow_wiejskich_na_dzialanie
__22Lubuska_Odnowa_Wsi_22_2C_wynikajace_z__22Wojewodzkiego_Programu_Wspolpracy_Wojewodztwa_
Lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2020_roku_22/

lubuskie warte zachodu

Kolejne środki trafią do organizacji pozarządowych z gminy Nowogród Bobrzański, działanie „Lubuska Odnowa Wsi”

lubuska odnowa wsi Kolejne środki trafią do organizacji pozarządowych z gminy Nowogród Bobrzański. Województwo Lubuskie przyznało dofinansowanie w formie wsparcia w 2020 roku w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku” dla następujących stowarzyszeń:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach – zadanie pn. „Na STRAŻy mieszkańców Niwiska” – kwota dofinansowania – 10.000 zł
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim – zadanie pn. „Razem dla mieszkańców wsi” – kwota dofinansowania – 10.000 zł
3. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa – zadanie pn. „Razem możemy więcej” – kwota dofinansowania – 10.000 zł

 

Wyniki dostępne: https://bip.lubuskie.pl

 

lubuskie warte zachodu

 

Wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

wsparcie finansoweWsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

Informujemy, że w dniu 11.05.2020 r. została podpisana umowa nr PS-V.3120.1.2020/UMiG Nowogród Bobrzański z Wojewodą Lubuskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Wartość dofinansowania: 14.400,00 zł

O uzyskanym dofinansowaniu pisaliśmy tutaj: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18647

senior

Podpisanie umowy z Fundacją Górażdże

podpisanie umowyW dniu 04.05.2020 r. została podpisana umową z Fundacją Górażdże – Aktywni w Regionie na realizację zadania „Zakup środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej”. Gmina Nowogród Bobrzański w ramach przeciwdziałania i walki z pandemią COVID-19 pozyskała dotację w wysokości 2.500 zł na realizację działania w ramach „Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa, działania związane z pandemią COVID-19.

Więcej informacji: https://www.aktywniwregionie.pl/pl/node/25440

aktywni w regionie

Podpisanie umowy, program „Zdalna Szkoła”

podpisanie umowy

W dniu 28.04.2020 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 2339/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

O dofinansowaniu pisaliśmy: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18876

 

zdalna szkola logotyp

 

 

Kolejne środki pozyskane na modernizację dróg w gminie Nowogród Bobrzański

drogi gminne dofinansowanieZarząd województwa lubuskiego zatwierdził plan podziału środków budżetu województwa związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2020 r.
Na podstawie w/w dokumentu Gmina Nowogród Bobrzański uzyska dotacje celowe aż na 3 zadania:
– w kwocie 69.956,25 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,700 km zlokalizowanej w obrębie Kotowice dz. nr 280/1, 280/2,
– w kwocie 20.110,50 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,200 km zlokalizowanej w obrębie Skibice dz. nr 455/3,
– w kwocie 22.785,75 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,300 km zlokalizowanej w obrębie Nowogród Bobrzański dz. nr 1082/1, 1127.

Więcej informacji: http://lubuskie.pl/news/27074/806/Dotacje-na-wylaczanie-gruntow-rolnych-z-produkcji-rolniczej/

logotyp lubuskie

Kolejne dofinansowanie do projektów polsko-niemieckich

kolejne dofinansowanieInformujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy” – dofinasowanie w wysokości 5.428,50 euro – umowa nr 433/20
2. „Razem przeciw żywiołom 2020” – dofinasowanie w wysokości 7.125,15 euro – umowa nr 432/20
3. „Polsko-Niemiecki plener rzeźbiarski” – dofinasowanie w wysokości 5.467,50 euro – umowa nr 431/20
4. „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2020” – dofinasowanie w wysokości 4.732,50 euro – umowa nr 374/20
Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

euroregion

Senior +

senior
W dniu 3 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, którym przyznało dofinansowanie w ramach programu Senior+.
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 14.400,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który został utworzony w roku 2018 również ze środków tego programu.
Wyniki i lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2020 pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2020

 

Dofinansowanie w ramach projektu Maluch +

maluch

W dniu 28 lutego 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, którym przyznało dofinansowanie w ramach programu Maluch+.
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 24.300,00 zł na prowadzenie Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim, który został utworzony w roku 2018 również ze środków tego programu.
Wyniki i lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2020 pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch–2020-w-modulach-dotyczacych-funkcjonowania-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” 2020

błękity festiwalDofinansowanie na realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” 2020
Wniosek dotyczący zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i instytucja ta planuje jego dofinansowanie roku 2020 r. dotacją na cele bieżące do kwoty 7.800 zł.

błękitnyfestiwal

 

„Boberek uczy segregować odpady” – ostatnie spotkanie z Bobrem Juniorem

startuj z FIO

W dniu 26.11.2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie z Bobrem Juniorem, który uczył nowogrodzkie przedszkolaki jak radzić sobie z segregowaniem odpadów. Dzieci wzięły udział w konkursie, sprawdzającym wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach- zgodnie z założeniami projektu okazało się, że doskonale zapamiętały jakie śmieci powinny trafiać do kolorowych pojemników. W nagrodę za współpracę i wspaniałą zabawę Pomocne Boberki wręczyły wszystkim przedszkolakom piękne, drewniane medale.
Patronem przedsięwzięcia jest Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=17507 , https://nowogrodbobrz.pl/?p=17632

 

 

 

logotyp fio

„Boberek uczy segregować odpady” – Zajęcia przygotowane przez nieformalną grupę Pomocne Boberki

startuj z FIOW dniu 5.11.2019 r. nowogrodzkie przedszkolaki wzięły udział w projekcie „Boberek uczy segregować odpady”. Zajęcia przygotowane przez nieformalną grupę Pomocne Boberki z naszym nowym Bobrem Juniorem na czele mają na celu nauczyć dzieci prawidłowego sortowania odpadów. Dzieci odpowiedziały na serię pytań dotyczących otaczających nas śmieci, wysłuchały jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i otrzymały ulotki przypominające jak prawidłowo segregować odpady.
Patronem przedsięwzięcia jest Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Optimum”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!-Nowy początek”.

o dofinansowaniu: https://nowogrodbobrz.pl/?p=17507

logotyp fioMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański